ul. Wojska Polskiego 7
05-850 Macierzysz
tel.: 22 351 70 77; faks: 22 664 01 34

www.ziehl-abegg.pl
Firma jest czlonkiem SPW.CZŁONEK SPW

Typ oferty

Oferta firmy

Polskie przedstawicielstwo niemieckiej jakości Ziehl-Abegg istnieje już od 1997 roku.

Od momentu powstania mamy na swoim koncie dziewięć lat doświadczenia w kontaktach z różnorodnymi klientami, co jest równoznaczne z umiejętnością sprawnego poruszania się po szerokim spektrum odmiennych potrzeb i wymagań.

Wychodząc naprzeciw dynamicznym oczekiwaniom rynku, wciąż się rozwijamy, zwiększając różnorodność i zakres asortymentu - od wentylatorów osiowych przez promieniowe, mające szerokie zastosowanie między innymi w przemyśle chłodniczym, grzewczym oraz wentylacji pomieszczeń czystych i hodowlanych, aż po różnego typu regulatory, czujniki oraz urządzenia służące np. do automatycznej kontroli obrotów silnika - co sprawia, iż nasze produkty są chętnie wykorzystywane we wszystkich gałęziach gospodarki.

Wypracowaną pozycję lidera utrzymujemy między innymi poprzez regularny udział w targach branżowych.

W ofercie:
silniki z wirującym stojanem z serii MK oraz MW

wentylatory osiowe
typ FB
4-łopatkowe wirniki z blachy aluminiowej, D: 350 do 630 mm, wykonania z dwoma kierunkami przepływu powietrza, 3 różne kąty ustawienia łopat, wykonania 60Hz i Ex -przeciwwybuchowe, wydajności od 2000 do 13000 m3/h
typ FC
7-łopatkowe profilowane łopatki odlane ciśnieniowo z aluminium, D: 315 do 1250 mm, wykonania z dwoma kierunkami przepływu powietrza, wykonania 60Hz, wydajności od 2000 do 60000 m3/h
typ FE
7-łopatkowe wyprofilowane sierpowo łopatki odlane ciśnieniowo z aluminium, D: 315 - 1000 mm, wykonania z dwoma kierunkami przepływu powietrza, wykonania 60Hz, wydajności od 2200 do 26000 m3/h

wentylatory promieniowe
typ RG

(z obudową spiralną)
Wentylatory promieniowe jednostronnie ssące z łopatkami wygiętymi do tyłu, napędzane bezpośrednio silnikiem z wewnętrznym wirnikiem. Wielkości wirnika o średnicach od 315 do 560 mm, wydajności do 18000 m3/h i sprężu do ponad 1200 Pa
typ RH..G
(bez obudowy)
wirnik z silnikiem z łopatkami wygiętymi do tyłu; do zabudowy bez obudowy spiralnej
typ ER..F
(bez obudowy)
wentylator do zabudowy

 

wentylatory poprzeczne
typ QK/QR

Wentylatory poprzeczne o średnicach wirnika 60-150 mm i długościach do 1200 mm. Obudowa o kierunku przepływu powietrza 90° lub 180°. Stabilna, profilowana obudowa aluminiowa. Wirniki dostępne również bez obudowy

 

sterowanie i regulacja wentylatorów

 • urządzenia włączające, sterujące i kontrolne
 • elektroniczne regulatory napięcia 1 i 3~
 • 3~ falowniki częstotliwości z filtrem sinusoidalnym
 • sterowniki EC
 • regulatory
 • czujniki
 • sieć LON®

 

Wystawca w latach

 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019

Grupy oferowanych towarów

 • Automatyka, sterowanie
 • Urządzenia kontrolno-pomiarowe
 • Wentylatory
 • Zamocowania i wibroizolacje