Kokotów 741
37-500 Kokotów
12 376 73 02, fax 12 376 73 98

www.thessla.pl

Typ oferty

Oferta firmy

Thessla Sp. z o.o. jest producentem nowoczesnych urządzeń przeznaczonych do instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. W swojej ofercie posiadamy produkty przeznaczone do instalacji uzdatniania i dystrybucji powietrza. Wieloletnie doświadczenie w pracach naukowych, działalności badawczo- rozwojowej na rzecz przemysłu w połączeniu z praktyką rynkową pozwoliło wykreować linię nowych produktów w postaci typoszeregu innowacyjnych central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ENVIA stanowiących podstawową ofertę firmy Thessla Sp. z o.o.. Układ central został zoptymalizowany pod względem funkcjonalności i sprowadzony do 7 modułów. Zwarta budowa, brak elementów wychodzących poza obrys modułu oraz niewielka wysokość sekcji ułatwiają montaż, a modułowa konstrukcja upraszcza procedury doboru. Moduły central zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić funkcjonalność wymaganą w większości systemów wentylacji i klimatyzacji.

Wystawca w latach

  • 2012
  • 2019

Grupy oferowanych towarów

  • Automatyka, sterowanie
  • Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne
  • Filtry i tkaniny filtracyjne
  • Kanały i kształtki
  • Nawilżacze powietrza
  • Oczyszczacze powietrza
  • Rekuperatory i wymienniki ciepła
  • Tłumiki akustyczne