ul. Płochocińska 19/110
03-191 Warszawa
tel: 572 441 614

www.produal.pl

Typ oferty

Oferta firmy

Produal to fińska jakość i polska cena urządzeń AKPiA dla HVAC i automatyki budynkowej. Od 25 lat oferujemy czujniki i przetworniki: T, rH, m/s, ΔP, CO2 , CO, VOC, lux itp.; sterowniki dla FC; stacje pogodowe; monitoring bezprzewodowy, V&A, akcesoria itp. Współpracujemy z urządzeniami wiodących firm branży.

Wystawca w latach

  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2019

Grupy oferowanych towarów

  • Automatyka, sterowanie
  • Siłowniki
  • Urządzenia kontrolno-pomiarowe