ul. Powstańców 8B
86-050 Solec Kujawski
tel.: 52 569 80 01

www.nucair.eu

Typ oferty

Oferta firmy

NUCAIR Technologies od chwili powstania w roku 2015 prowadziło serię prac badawczo

rozwojowych konstrukcji nowych klap pożarowych, tłumików oraz przewodów

wentylacyjnych. Wszystkie innowacyjne produkty spełniają najostrzejsze wymagania

warunkujące zastosowanie w energetyce jądrowej.

Wynikiem przeprowadzonych badań jest zmechanizowana linia produkcyjna spawanych przewodów owalnych. W roku 2019 wdrożono do produkcji przewody owalne SQUOVAL łączące korzystne cechy przewodów kołowych z jednoczesną eliminacją wad przewodów prostokątnych.

 

Grupy oferowanych towarów:

- Przewody spawane owalne SQUOVAL®

- Przewody spawane kołowe

- Przewody spawane prostokątne

- Tłumiki wielokanałowe serii NS-100

- Klapy pożarowe serii NNFD-240

 

Wystawca w latach

  • 2019

Grupy oferowanych towarów

  • Kanały i kształtki
  • Klapy przeciwpożarowe
  • Tłumiki akustyczne