ul. Laskowska 93
32-329 Bolesław
tel.: 32 647 19 01; faks: 32 647 19 19

www.ingremio.pl

Typ oferty

Oferta firmy

Jesteśmy producentem bakteriobójczych i antystatycznych rur Airflex, zawierających 150 ppm srebra w masie, służących do przesyłu powietrza w systemach wentylacji i rekuperacji. Rury charakteryzują się bardzo dużą elastycznością, dzięki czemu można swobodnie kształtować ich przebieg, wyginać je na bardzo małych promieniach i dostosowywać do warunków montażu.

Konstrukcja rury zapewnia wytrzymałość mechaniczną na ściskanie ponad 450N, co umożliwia zalanie ich betonem konstrukcyjnym podczas prowadzenia prac budowlanych. Dwuścienna konstrukcja rury w dużym zakresie tłumi przedostawanie się hałasu spowodowanego przepływającym w środku powietrzem oraz izoluje termicznie.

Jako producent, posiadamy również w swojej ofercie jedyne na rynku, bakteriobójcze rury do instalacji odkurzaczy centralnych.

Wystawca w latach

  • 2016
  • 2017
  • 2018

Grupy oferowanych towarów

  • Akcesoria do montażu i prefabrykacji instalacji
  • Kanały i kształtki
  • Narzędzia i sprzęt dla instalatorów
  • Skrzynki rozprężne
  • Uszczelnienia