Diamant Building, 80 Bd. A. Reyers Ln
1030 Brussels, Belgium
tel: +32 466 90 04 01 wew. 5

www.eurovent-association.eu

Typ oferty

Opis firmy

EUROVENT to europejskie stowarzyszenie producentów branży wentylacyjnej, klimatyzacyjnej oraz chłodnictwa przemysłowego i spożywczego, zrzeszające członków z ponad 20 krajów w Europie, na Bliskim Wschodzie oraz w Afryce. 

EUROVENT reprezentuje ponad 1000 firm, w większości małych i średnich producentów, zatrudniających 150 000 pracowników i generujących obroty roczne na poziomie ponad 30 bln EUR.  

EUROVENT zapewnia członkom możliwość korzystania ze swojego 55 letniego doświadczenia we współpracy na płaszczyźnie technicznej i politycznej w skali krajowej, regionalnej i międzynarodowej.

Wystawca w latach

  • 2016
  • 2017
  • 2018