Warsztaty Chłodnicze - spotkanie dla wykonawców, serwisantów i praktyków chłodnictwa

 

 

 

 

Partnerem merytorycznym warsztatów jest Fundacja PROZON

Wykłady poprowadzą eksperci - znający zagadnienia stosowania czynników chłodniczych w teorii i praktyce.

Warsztaty odbędą się 1 marca w godzinach 12.00 - 17.00PROGRAM

Moderacja profesor dr.hab.inż. Artur Rusowicz (Politechnika Warszawska)

12.00

Powitanie i wprowadzenie do tematyki II Warsztatów Chłodniczych  - Krzysztof Grzegorczyk (Fundacja PROZON)
12.15

Polski system certyfikacji F-gazowej - Sylweriusz Brzuska (UDT)
12.40

Sytuacja prawna stosowania F-gazów w chłodnictwie i klimatyzacji    
13.05

HFO - czwarta generacja czynników chłodniczych    - dr inż. Waldemar Targański (Politechnika Gdańska)
13.30

Jak chłodzimy 'gorączkowych" - dr. med. Beata Wolska-Kuśnierz (Wymarzona Odporność)
13.40

Program ograniczenia stosowania czynników HFC w Europie - Projekt "GAPOMETER"  - Juergen Goeller (EPEE)
14.25

Czynniki chłodnicze Honeywell Solstice  HFO - odpowiedz na nadchodzace zmiany w branży HVAC/R.  - Piotr Temporale (Honeywell)
14.50

Honeywell Solstice ze ( R-1234ze)  o GWP<1 - nowe możliwosci w chłodnictwie komercyjnym - Paweł Wiśnik (Honeywell)
15.15

Wpływ zaworów IDV na efektywność energetyczną chillerów w warunkach zmiennego obciążenia cieplnego - Wojciech Żmigrodzki (Danfoss)
15.40

Nowatorskie narzędzia dla serwisów chłodnictwa i klimatyzacji - Bernd Benoy (CPS)
16.05

Losowanie nagród i pożegnanie gości - Krzysztof Grzegorczyk (Fundacja PROZON)