ARCHIWALNY program seminariów - EDYCJA 2016

1 marca - wtorek

 

Sala A

9.45 – 13.00

ECODESIGN / EKOPROJEKT                  

10.00-11.45

 • Wymagania dla systemów wentylacyjnych w budynkach niemieszkalnych w świetle Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1253/2014 – mgr inż. Igor Sikończyk, Stowarzyszenie Polska Wentylacja,
 • Urządzenia wentylacyjne dla budynków mieszkalnych – wymagania ekoprojektu - etykiety energetyczne- mgr inż. Marcin Gasiński, Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki
 • Praktyczne zastosowanie Rozporządzenia Komisji (UE) NR 1253/2014 z dnia 7 lipca 2014 – KLIMOR
 • Centrale wentylacyjne Komfovent w odniesieniu do Dyrektywy Ekoprojekt - VENTIA
 • Wentylacja mechaniczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych. System SENSOVENT – HARMANN POLSKA

11.45-13.00

 • Właściwa konfiguracja całorocznej centrali klimatyzacyjnej – dr inż. Jarosław Müller, Politechnika Krakowska
 • Nowoczesne rozwiązania w centralach SALDA oraz Lindab IMP Klima
 • Praca central wentylacyjnych AirVents w połączeniu z systemami VAV – VENTS GROUP

 

13.00-17.00

WARSZTAT PROJEKTANTA

Specjalistyczne seminarium przygotowane przez Stowarzyszenie Polska Wentylacja, prezentujące przykłady 11 najciekawszych rozwiązań instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach oddanych do użytku w latach 2014-2015 i zgłoszonych przez biura projektowe do Nagrody Pascal 2016.

Projektanci instalacji, autorzy koncepcji z renomowanych biur projektowych, przedstawią swoje najciekawsze rozwiązania.

13.00-13.50

 • TEATR SZEKSPIROWSKI - A.K. KLIMA
 • SPEKTRUM TOWER - BURO HAPPOLD POLSKA Sp. z o.o.
 • Systemy centralnej klimatyzacji w zabudowie zabytkowej. Układy VRV-i oraz VRV-WIV DAIKIN
 • TROX SCHOOLAIR - innowacyjne rozwiązania wentylacji, ogrzewania i klimatyzacji dla szkół, biur, sal konferencyjnych

13.50-14.50

 • BUDYNEK BIUROWY plac Dominikański, Wrocław - CEGROUP Sp. z o.o.
 • COSMOPOLITAN TOWER - EPSTEIN  Sp. z o.o.
 • TAURON ARENA KRAKÓW - INSTAL-KLIMA-PROJEKT Sp. z o.o.
 • Wysokowydajne rozwiązania dla central wentylacyjnych przy wykorzystaniu nowej rodziny sterowników swobodnie programowalnych c.pCO firmy Carel – ALFACO
 • Nowości w ofercie BELIMO – zawory równoważące

15.00-16.30

 • NARODOWE FORUM MUZYKI - WSP POLSKA Sp. z o.o.
 • TARASY ZAMKOWE - MERCURY ENGINEERING POLSKA Sp. z o.o.
 • DH SUPERSAM Katowice - POL-CON CONSULTING Sp. z o.o.
 • GREEN DAY - ROGER PRESTON POLSKA Sp. z o.o.
 • BUDYNEK BIUROWO-HANDLOWY ul. Postępu 14, Warszawa - SINAP Sp. z o.o.
 • INSTYTUT BIOLOGII Uniwersytet w Białymstoku - WSP POLSKA Sp. z o.o.

 

Sala B

9.45-11.45

WENTYLACJA NATURALNA I TECHNIKA KOMINOWA

Sesja przygotowana we współpracy z Korporacją Kominiarzy Polskich

9.45-10.15

 • Przewody spalinowe i dymowe przyczyną powstania pożarów – studium przypadków- mgr inż., mistrz kominiarski Dieter Walentowski, Korporacja Kominiarzy Polskich
 • Kierunki rozwoju nowoczesnych systemów kominowych i rola służb kominiarskich, w odniesieniu do jakości powietrza zewnętrznego i wewnętrznego - mgr inż., mistrz kominiarski Krzysztof Drożdżol, Korporacja Kominiarzy Polskich

 

Sesja przygotowana we współpracy z Krajową Izbą Kominiarzy

10.15-12.00

 • Odbiory przewodów kominowych w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych – mgr inż., mistrz kominiarski Marcin Ziombski, Krajowa Izba Kominiarzy
 • "10 przykazań dobrego komina" - omówienie – inż. Piotr Cembala, Stowarzyszenie - Kominy Polskie
 • Renowacje kanałów kominowych – mistrz kominiarski Mirosław Antos, Krajowa Izba Kominiarzy
 • Błędy w wykonywaniu i użytkowaniu kanałów kominowych. – mgr inż., mistrz kominiarski Sebastian Ziombski, Krajowa Izba Kominiarzy

 

12.00-17.00

WARSZTATY CHŁODNICZE

Warsztaty przygotowane we współpracy Fundacją Ochrony Klimatu PROZON

Blok prezentacji tematycznych skierowanych do branży chłodniczej i klimatyzacyjnej. Tematyka Warsztatów dotyczyć będzie nowych czynników syntetycznych, perspektyw ich wprowadzania na rynek oraz studiów przypadku z ich zastosowań. Tematy nowego polskiego prawa oraz zagadnienia certyfikacji zostaną również szeroko omówione.

Szczegółowy program Warsztatów Chłodniczych

 

 

2 marca - środa

 

Sala A

9.45-11.00

ZASTOSOWANIE TECHNIK CAD i BIM W PROJEKTOWANIU

 • BIM w wielobranżowym biurze instalacyjnym – prezentacja AEC Design
 • Reguły projektowania Instalacji chłodniczych i grzewczych w oprogramowaniu Hydronicpack – FLUID DESK.

Wśród uczestników zostanie rozlosowana 1 licencja oprogramowania  Ventpack 4.0. - licencja lokalna

 

11.00-14.15

WENTYLACJA POŻAROWA

11.00-11.30

 • Zmiany w zakresie uzgadniania Projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej - dr inż. Dariusz Ratajczak

11.30-12.45

 • Systemy wentylacji pożarowej garaży. Projektowanie, ocena, odbiór. Wytyczne Instytutu Techniki Budowlanej – mgr inż. Wojciech Węgrzyński, Instytut Techniki Budowlanej
 • Odbiory systemów różnicowania ciśnień - mgr inż. Grzegorz Krajewski, Instytut Techniki Budowlanej

12.45-14.15

 • Wentylacja pożarowa dla średniowysokich budynków mieszkalnych i użytkowych - ograniczenia, zagrożenie i rozwiązania skuteczne - dr inż. Grzegorz Kubicki, Politechnika Warszawska
 • Instalacja tryskaczowa a wentylacja oddymiająca. Współdziałanie systemów - mgr inż. Małgorzata Sawczuk
 • Oddymianie atriów - dr inż. Dorota Brzezińska, Politechnika Łódzka
 • System EXIT.GP. Projektowanie oddymiania garaży w praktyce – mgr inż. Włodzimierz Łącki, AERECO
 • Nowości w ofercie BELIMO – siłowniki do klap przeciwpożarowych

 

 

14.15-16.00

POMPY CIEPŁA

Sesja przygotowana we współpracy z PORT PC (Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła)

14.15-15.30

 • Zastosowanie pomp ciepła w budynkach w świetle obowiązujących i nowych warunków technicznych – dr inż. Piotr Jadwiszczak, Politechnika Wrocławska
 • Współpraca pomp ciepła z różnymi technologiami stosowanymi w budownictwie - Rafał Przybyłowicz
 • Pompy ciepła Biawar Multisplit- Elastyczny system ogrzewania, chłodzenia i produkcji c.w.u. – NIBE-BIAWAR
 • Modułowe pompy ciepła - ELEKTRONIKA S.A.
 • Posumowanie okresu 5 lat działalności PORT PC w zakresie wydawnictwa poradników fachowych i wytycznych branżowych - Adolf Mirowski PORT PC

15.30-16.00

 • Pompy ciepła zasilane z fotowoltaiki jako wspomaganie systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej z rekuperacją - studium przypadku - dr inż. Jacek Biskupski, Politechnika Krakowska
 • Ocena skuteczności różnych rozwiązań i technologii grzewczych do redukcji niskiej  i ogólnej emisji zanieczyszczeń do powietrza - Adolf Mirowski PORT PC

 

Sala B

9.45-13.45

INSTALACJE W PRAKTYCE

9.45-10.15

 • Pomiary i regulacje systemów wentylacyjnych – wymagania i techniki - mgr inż. Cezary Wronkowski, B&L International

10.15-10.45

 • Akustyka w wentylacji krok po kroku. Czyli jak od katalogu dojść do odpowiedzi czy instalacja spełni wymagania akustyczne  – mgr inż. Adam Prawdzik, Stowarzyszenie Polska Wentylacja
 • Aktywna i pasywna redukcja hałasu w kanale wentylacyjnym – inż. Michał Szumski

10.45-11.45

 • Technologie kurtyn powietrza – wydajne rozwiązania, wytyczne doboru i stosowania – Francesco Scuderi, EUROVENT ASSOCIATION

11.45-12.45

 • Wytyczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą – dr inż. Anna Charkowska, Politechnika Warszawska
 • Praktyka  projektowania, odbioru i eksploatacji instalacji w  jednostkach służby zdrowia– mgr inż. Radosław Lenarski, SAR PW
 • System automatyki jako narzędzie dla zapewnienia mierników funkcjonalności instalacji wentylacji i klimatyzacji w salach operacyjnych – mgr inż. Paweł Wróbel, SAR PW

12.45-13.45

 • Unikalne rozwiązanie z zakresu VRF – JOHNSON CONTROLS
 • Energooszczędne rozwiązania – na przykładzie systemu klimatyzacji VRF – KLIMA
 • Systemy klimatyzacyjne Gree GMV V (systemy komercyjne VRF) - FREE
 • Klimatyzator kanałowy z systemem sterowania VAV (Variable Air Volume) – AIRWELL
 • Ekonomiczne i energooszczędne rozwiązanie wentylacyjno-klimatyzacyjne dla obiektów dużej kubatury w oparciu o urządzenia all-in-one typu rooftop – SCROL
 • Nowości w ofercie agregatów wody lodowej PPH COOL

 

 

14.00 - 16.00

SYMULACJE KOMPUTEROWE SYSTEMÓW WENTYLACJI JAKO NARZĘDZIE PROJEKTOWANIA BUDYNKÓW nZEB

Sesja zorganizowana przy udziale IBPSA Poland (International Building Performance Simulation Association)

14.00-14.45

 • Rola symulacji komputerowych w procesie modernizacji budynków do standardu niemal zero energetycznego - dr inż. Jerzy Sowa, Politechnika Warszawska
 • Przegląd metod modelowania wentylacji w programach symulacyjnych - dr inż. Piotr Narowski, Politechnika Warszawska
 • Wpływ sterowania wentylacją na zapotrzebowanie na energię w budynku – przykład obliczeń w programie DesignBuilder – mgr inż. Olaf Dybiński, dr inż. Jerzy Kwiatkowski, Narodowa Agencja Poszanowania Energii

14.45-16.00

 • Wentylacja mieszkaniowa – VENTURE INDUSTRIES
 • Autonomiczne układy wentylacyjne do mieszkań w budownictwie wielorodzinnym na bazie pakietu produktowego Zehnder Comfoair 180
 • Rozwiązania techniczne w ofercie firmy OSTBERG
 • Wstępna analiza działania systemu rewersyjnej wentylacji lokalnej z regeneratorem – mgr inż. Małgorzata Szymkowiak, dr hab. inż. Dariusz Heim Dariusz Heim, Politechnika Łódzka
 • Ocena energetyczna systemów wentylacji na tle wymagań standardu nZEB  - dr inż. Maciej Mijakowski, Politechnika Warszawska

 


STREFA SPW

AKADEMIA  BIM AEC Design

Codziennie w godzinach 9.00-17.00

Cykl prezentacji i warsztatów przybliżających technologię BIM i oprogramowanie CAD.

AKADEMIA BIM AEC Design - program

10.00-10.45

Wprowadzenie do BIM, korzyści dla biura projektowego - prezentacja

11.00-11.45

Czym są szablon i standardy w Revit ? - warsztat

12.00-12.45

Koordynacja międzybranżowa w Revit - warsztat

13.00-13.45

Zestawienia materiałowe w Revit - warsztat

14.00-14.45

Navisworks – koordynacja międzybranżowa, harmonogramowanie - prezentacja

15.00-15.45

Edycja zaawansowana w AutoCAD  - warsztat

16.00-16.45

Wykorzystanie programu Inventor dla branży wentylacyjnej

        

Wszyscy odwiedzający Akademię BIM AEC Design mieli możliwość przystąpienia do 2 testów on-line na temat:

·         BIM to program czy technologia? Sprawdź czy znasz różnicę

·         Ocena poziomu umiejętności edycji 2D w AutoCAD.