Program seminariów jest opracowywany przez Stowarzyszenie Polska Wentylacja. Jako wykładowców zapraszamy uznanych specjalistów reprezentujących wyższe uczelnie techniczne, organizacje branżowe i niezależnych ekspertów.

 

PROGRAM RAMOWY

Szczegółowy program seminariów, zawierający godziny poszczegolnych wystąpień, udostępnimy wkrótce.

5 marca

PRAWO WYTYCZNE

 • Krajowe Oceny Techniczne dla wyrobów wentylacyjnych – nowe obowiązki

KOMFORT

 • Pomieszczenia w wysokim komforcie – uwarunkowania dla projektowania systemów wentylacji i klimatyzacji
 • Oczyszczać czy wentylować – nowa propozycja sposobu oczyszczania powietrza w wentylacji
 • Nowa klasyfikacja filtrów według PN 16890-1
 • Wpływ wybranych elementów instalacji wentylacyjnej na jej parametry akustyczne

WARSZTAT PROJEKTANTA

Prezentacja niestandardowych, wyróżniających się projektów instalacji wentylacji i klimatyzacji zrealizowanych w latach 2017-2018, zgłoszonych do nagrody branżowej Stowarzyszenia Polska Wentylacja – PASCAL 2019.

NOMINACJE do Nagrody branżowej PASCAL 2019 / Autorzy projektów

ATR IUM PRO MENADA – OVE ARUP&PARTNERS POLAND; DO M TO WARO WY SMYK – MARCIN ZDULSKI PROJECT; FOLWARK ŁOCHÓW – ELER; FORUM GDAŃSK – POL-CON CONSULTING; HIGH5IVE – TEQUM; MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ – KLIMASTER J.BYSTRZYŃSKI I T.MRÓZ; MUZEUM POLSKIEJ WÓDKI – INTEC PROJEKT; RENAISSANCE WARSAW AIRPORT HOTEL – WSP POLSKA; SPARK, BUDYNEK C – BURO HAPPOLD POLSKA; SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 W ZGIERZU – INSTALACJE GRZEWCZE, INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ; SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEPOŁOMICACH – PROJECT 1.

WARSZTATY CHŁODNICZE

Przygotowano we współpracy z Fundacją Ochrony Klimatu PROZON

 • Zmiany klimatu a ograniczenia stosowania czynników chłodniczych
 • Najnowsze zmiany w przepisach F-gazowych
 • Kierunki rozwoju chłodnictwa wobec ograniczeń stosowania czynników chłodniczych
 • Nowe czynniki syntetyczne oraz bezpieczny retrofit
 • Regeneracja i badania czynników chłodniczych wg Normy 378
 • Automatyzacja – teoria i praktyka
 • Ejektory w chłodnictwie CO2
 • Odbiory i deklaracje zgodności instalacji chłodniczych
 • Bezpieczne chłodnictwo z czynnikami palnymi
 • Losowanie nagród

Wykłady prowadzą eksperci urzędów państwowych, uczelni oraz firm branży chłodniczej i klimatyzacyjnej.

 

6 marca

WENTYLACJA POŻAROWA

 • Oddymianie klatek schodowych – drugie wydanie wytycznych CNBOP-PIB wraz z komentarzem
 • Nawiew powietrza uzupełniającego do celów oddymiania – jak go projektować żeby nie szkodził?
 • Zasilanie instalacji nawiewu pożarowego – wymagania i praktyka
 • Kompensacja powietrza w obiektach handlowych – zasady dla lokali i pasaży
 • Praktyczne wyniki badań lokalizacji i intensywności nawiewu powietrza w garażach zamkniętych
 • Skuteczna wentylacja garaży z dopuszczalnym wjazdem samochodów na LPG

ENERGIA

Świadectwa efektywności energetycznej – korzyści dla projektanta wentylacji i klimatyzacji

Przygotowano we współpracy z Fundacją Poszanowania Energii

 • Uwarunkowania formalno-prawne audytu efektywności energetycznej odzysku  ciepła z przemysłowej wentylacji odciągowej
 • Przykład optymalizacji energetycznej przemysłowej instalacji odciągowej
 • Modernizacja klimatyzacji i wentylacji budynku użyteczności publicznej – warunki otrzymania świadectw efektywności energetycznej
 • Audyt efektywności energetycznej dla modernizacji źródła chłodu
 • Kluczowe etapy procedury ubiegania się o białe certyfikaty
 • Wpływ wewnętrznych przecieków powietrza w centralach wentylacyjnych na efektywne zużycie energii elektrycznej
 • Automatyka systemów HVACR
 • Równoważenie instalacji chłodniczych

PRAWO / WYTYCZNE

 • Spodziewane zmiany w prawie. Implementacja znowelizowanej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej. Koncepcja nowelizacji Warunków Technicznych – Reprezentant Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
 • Apteki i hurtownie farmaceutyczne – wymagania prawne dotyczące warunków środowiskowych oraz klimatyzacji i wentylacji

POMPY CIEPŁA

 • Pompa ciepła – czynnik ziębniczy – dyrektywa F-gazowa. Próba spojrzenia w przyszłość.
 • Uwarunkowania montażowe pomp ciepła ATW
 • Analiza porównawcza różnych systemów grzewczych z wykorzystaniem pomp ciepła. Studium przypadku dla budynku hotelowego
 • Wytyczne projektowe dla dolnych źródeł ciepła

WARSZTATY BIM / CAD

 • Wykłady i prezentacje przybliżające problematykę projektowania w technologii BIM - korzyści dla projektanta, praktyczne porady, optymalizacja. Przygotowano we współpracy z AEC DESIGN.
 • Efektywne projektowanie instalacji HVAC przy użyciu narzędzi FLUID DESK

WENTYLACJA NATURALNA I TECHNIKA KOMINOWA

Przygotowano we współpracy z Krajową Izbą Kominiarzy

 • Odpowiedzialność kominiarza na przykładzie przypadku śmiertelnego zatrucia tlenkiem węgla
 • Procedury odbiorów budynków mieszkalnych
 • Wpływ braku wentylacji nawiewnej na stan techniczny urządzeń gazowych. Badania wykonane na podstawie danych z przeglądów przepływowych gazowych podgrzewaczy wody
 • Wpływ wiatru na działanie wentylacji

 

ARCHIWALNY program seminariów - EDYCJA 2018.