ARCHIWALNY PROGRAM EDYCJI 2018

 

27 lutego

SALA  A

9.45-12.00

PRAWO / WYTYCZNE

 • Zmiany w rozporządzeniu o warunkach technicznych – mgr inż. Sławomir Pykacz, Instytut Techniki Budowlanej
 • Nowe obowiązki znakowania wyrobów wentylacyjnych znakiem B – Krajowe Oceny Techniczne – dr inż. Sebastian Wall, InstytutTechniki Budowlanej
 • Wytyczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą - aktualny status dokumentu - dr inż. Anna Charkowska,  Politechnika Warszawska
 • Chemoodporne systemy wentylacji - Alnor
 • Nowe technologie w branży wentylacyjnej - „Healthy Residential Concept” - Renson

12.00-15.30

KOMFORT

 • Efektywność energetyczna instalacji a komfort użytkowników  -  dr inż. Jarosław Müller, Politechnika Krakowska
 • Nowe trendy w branży klimatyzacyjno-wentylacyjnej – urządzenia RAC i PAC - Klima-Therm
 • Commissioning - gwarancja komfortu użytkowników i korzyści dla uczestników procesu inwestycyjnego - mgr inż. Daniel Jeżewski ENSYCO
 • Korzyści płynące z równoważenia instalacji - Ryszard Buczek, Belimo Siłowniki
 • Nowatorskie rozwiązania i technologie VRF na przykładzie urządzeń Mitsubishi Electric
 • Wymagania stawiane systemowi wentylacji w schematach ocen środowiskowych budynków - dr inż. Jerzy Kwiatkowski, Politechnika Warszawska
 • Technologia EC - standard niezbędny czy nadal uznaniowy? – Harmann Polska
 • Innowacyjna centrala wentylacyjna Komfovent Domekt R 300V oraz zaawansowane funkcje automatyki C6 Smart Home - Ventia
 • Kluczowe parametry kształtujące komfort cieplny w pomieszczeniu - studium przypadku dla różnych systemów rozdziału powietrza w pomieszczeniu biurowym – mgr inż. Piotr Tarnawski, FLOWTEK SYMULACJE 3D, Politechnika Warszawska
 • Systemy VRF AUX 6 generacji - Action Energy
 • Precyzyjne pomiary przepływów - wyznaczanie współczynnika „k” dla elementów wentylacyjnych - wykorzystanie w systemach automatyki - B&L International
 • Dobór filtrów sklasyfikowanych wg PN-EN ISO 16890 w systemach wentylacji ogólnej z uwzględnieniem ich efektywności energetycznej - mgr inż. Igor Sikończyk, Eurovent Association

 

SALA B

9.45-15.45

WARSZTATY CHŁODNICZE
Warsztaty przygotowane we współpracy z Fundacją Ochrony Klimatu PROZON

PANEL WIEDZY I PRAKTYKI

 • Centralny rejestr operatorów - zmiany po modernizacji - prof. Janusz Kozakiewicz
 • Regeneracja czy recykling - Krzysztof Grzegorczyk
 • Jak projektować optymalnie zgodnie z przepisami F-gaz, Ecodesign i aktualną sytuacją na rynku chłodniczym - Przemysław Flagmański, Daikin
 • Nowelizacja ustawy - obowiązki w świetle nowych przepisów – dr inż. Agnieszka Tomaszewska
 • REAL Alternatives for life - Krzysztof Grzegorczyk
 • „Opteon™ – kierunek rozwoju czynników chłodniczych”  - Janusz Kałuża

CHŁODNICTWO OPARTE NA CO2 - Blok prezentacji

 • Automatyka w chłodnictwie komercyjnym - DIGITEL/ENRECO sp. z o.o
 • Zeotropowe mieszaniny CO2 w obiegu podkrytycznym - Michał Sobieraj, Politechnika Warszawska
 • Wymienniki powietrzne na R744 - LU-VE S.p.A
 • Do it all with CO2 - Officine Mario Dorin S.p.A.

MINI LABORATORIUM

 • Jakie parametry czynnika chłodniczego należy badać i dlaczego?
 • Dlaczego należy wzorcować urządzenia pomiarowe?
 • Jak rozpoznać postępujący proces degradacji oleju sprężarkowego?

PUNKT KONSULTACYJNY CHŁODNICTWA CO2

 • Spotkania z producentami
 • Szkolenia i kursy CO2

 

SALA C

10.00-16.00

WARSZTAT PROJEKTANTA

 • CAD – jak wybrać odpowiednie środowisko? - mgr inż. Tomasz Buchta, TDEC
 • Zarys wymagań odnośnie modelu BIM instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych do zarządzania obiektem - AEC DESIGN
 • Projektowanie CAD & BIM instalacji HVAC przy użyciu oprogramowania Fluid Desk
 • Prezentacja techniczna projektów nominowanych do Nagrody Branżowej PASCAL 2018. Projektanci z renomowanych biur projektowych przedstawiają koncepcje projektów i omawiają zastosowane rozwiązania

• ARTICO – budynek biurowy – OVE ARUP&PARTNERS
• ASTORIA PREMIUM OFFICES – budynek biurowo-handlowy – EPSTEIN
• ASTRUM BUSINESS PARK – budynek biurowy – PROCHEM
• CENTRUM DYSTRYBUCJI LEKÓW, siedziba Komtur Polska – budynek biurowo-handlowy – POL-CON CONSULTING
• ETHOS – budynek biurowo-handlowy – BURO HAPPOLD POLSKA
• PRZYSTANEK MBANK – budynek biurowy – WSP POLSKA
• SZKOŁA – ZSP nr 1 w Końskich – PIO-SAN
• WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO WIOŚLARSKIE – budynek szkoleniowo-biurowy – SINAP
• ZA BRAMKĄ – budynek usługowo-biurowy – PERFECTA
• BAŁTYK – budynek biurowo-usługowy – TERMO STUDIO

 

28 lutego

SALA A

9.45-13.45

WENTYLACJA POŻAROWA

 • Zmiany w rozporządzeniu o warunkach technicznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej – dr inż. Dariusz Ratajczak, rzeczoznawca SITP
 • Wentylacja pożarowa garaży w świetle zmian warunków technicznych - dr inż. Dorota Brzezińska, Politechnika Łódzka
 • Wpływ krzywej rozwoju pożaru na wyniki symulacji CFD. Analiza warunków ewakuacji w garażu podziemnym - mgr inż. Adam Dorsz, Aereco
 • Zestawy wyrobów do różnicowania ciśnienia na przykładzie zestawu BOXPDS marki Sodeca - Scrol
 • Strategie ochrony przeciwpożarowej budynków - dr inż. Dorota Brzezińska, Politechnika Łódzka
 • Niekonwencjonalne metody oddymiania obiektów - przykłady rozwiązania problemów projektowych - dr inż. Grzegorz Kubicki, Politechnika Warszawska
 • Odcinająca klapa wentylacji pożarowej EK-JZ - Trox
 • Wentylatory oddymiające w ofercie Venture Industries - nowości 2017/2018
 • Indywidualne systemy oddymiania wielokondygnacyjnych lokali handlowo-usługowych przyległych do pasażu galerii handlowych – mgr inż. Tomasz Burdzy, CNBOP
 • Zasilanie, sterowanie i integracja instalacji wentylacji pożarowej. Praktyczne informacje dla projektanta i  rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych - mgr inż. Wacław Kozubal, Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

13.45-16.00

WENTYLACJA PROFESJONALNYCH KUCHNI

 • Technologia działania kuchni profesjonalnej – higieniczne aspekty rozwiązań funkcjonalnych kuchni – dr inż. Wiesława Z. Grzesińska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Wymogi formalne i praktyka uzgadniania przez Państwową Inspekcję Sanitarną dokumentacji projektowej - inż. Barbara Romanowska, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie
 • Wytyczne projektowania kuchni zgodne z normą PN-EN 16282-1 do 8 - dr inż. Anna Charkowska, Politechnika Warszawska
 • Wymiarowanie okapów kuchennych, bilans powietrza dla kuchni – mgr inż. Robert Dzikowski, Stowarzyszenie Polska Wentylacja, Halton
 • Przykład projektu wentylacji kuchni według różnych norm: PN/EN - VDI – DW.

 

SALA B

9.45-15.30

ENERGIA

 • Odzysk ciepła w klimatyzacji – nowe techniki, praktyczne zastosowania - dr inż. Demis Pandelidis, Politechnika Wrocławska
 • Wpływ zabudowy wymiennika obrotowego na sprawność odzysku ciepła - Klimor
 • Działania systemu Lindab Pascal DCV – Demand Controlled Ventilation - Lindab
 • Zużycie energii związane z utrzymaniem poziomu wilgotności w pomieszczeniach biurowych i serwerowniach - dr inż. Demis Pandelidis, Politechnika Wrocławska
 • Proste i skuteczne rozwiązanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła przy ograniczonej przestrzeni montażowej - Vents Group
 • kVent+   Parametryczne sterowniki dla central wentylacyjnych - Alfaco
 • Zużycie energii w budynkach biurowych – udział systemów HVAC - dr inż. Piotr Bartkiewicz, Politechnika Warszawska, GO4Energy
 • Nowoczesne rozwiązania klimatyzacyjno-grzewcze, od projektu do montażu - Daikin
 • Nowoczesne rozwiązania sterowania Carel dla VRF Gree GMV5 – Free Polska
 • Nowe wymogi dyrektywy Ecodesign dla agregatów chłodniczych – mgr inż. Bartłomiej Adamski
 • Projektowanie systemów wody lodowej w świetle nowych dyrektyw unijnych – Elektronika S.A.
 • Agregaty wody lodowej – nowe technologie od LG
 • Chłodzenie budynków w aspekcie aktualnych przepisów i dyrektyw UE - Konsekwencje techniczne, nowe rozwiązania - dr inż. Kazimierz Wojtas, Politechnika Krakowska
 • Periodyczny wymiennik odzysku ciepła dedykowany do wentylacji budynków mieszkalnych - Frapol
 • Efektywność energetyczna powietrznych wielorurowych gruntowych wymienników ciepła, a ich charakterystyki przepływowe - dr inż. Łukasz Amanowicz, Politechnika Poznańska

 

SALA C

9.45-12.30

WENTYLACJA NATURALNA I TECHNIKA KOMINOWA
Seminarium przygotowane we współpracy z Krajową Izbą Kominiarzy i Korporacją Kominiarzy Polskich

 • Wentylacja, kominy, smog - Mistrz Kominiarski Mirosław Antos, Krajowa Izba Kominiarzy
 • Wentylacja - błędy projektowe, wykonawcze, eksploatacyjne w budownictwie mieszkaniowym wielo- i jednorodzinnym - Mistrz Kominiarski, mgr inż. Marcin Ziombski, Krajowa Izba Kominiarzy
 • Naturalny nośnik energii – Drewno - Mistrz Kominiarski, mgr inż. Sebastian Ziombski, Krajowa Izba Kominiarzy
 • Rozprowadzenie spalin z kotłów węglowych 5 klasy - Piotr Cembala, Zbigniew Tałach (Stowarzyszenie - Kominy Polskie)
 • Zjawiska powodujące działanie wentylacji grawitacyjnej i hybrydowej - Darco
 • Komunikacja dachowa w świetle obowiązujących przepisów - mgr inż. Dieter Walentowski, Mistrz Kominiarski, Korporacja Kominiarzy Polskich
 • Adaptacja istniejących przewodów kominowych do nowoczesnych systemów ogrzewania - mgr inż. Tomasz Opłat, Mistrz Kominiarski, Korporacja Kominiarzy Polskich
 • Trendy w systemach kominowych w odniesieniu do wymagań antysmogowych - dr inż. Krzysztof Drożdżol, Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej

12.45-16.00

INSTALACJE W OBIEKTACH SŁUŻBY ZDROWIA

 • Wytyczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą”. Podstawowe założenia oraz wytyczne projektowe dla obiektów służby zdrowia - dr inż. Anna Charkowska, Politechnika Warszawska
 • Wpływ instalacji HVAC na zakażenia szpitalne przenoszone drogą powietrzną. Techniczne aspekty ograniczenia ryzyka występowania zakażeń szpitalnych - mgr inż. Radosław Lenarski, SAR PW
 • Umowa o wynik jako podstawa zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonalności Sali operacyjnej. Propozycje przykładowych zapisów w Umowie pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą - mgr inż. Andrzej Różycki, Rzeczoznawca PIIB oraz PZITS, Członek KT 161 PKN
 • Zawartość projektu instalacji klimatyzacji zgodnie z „Wytycznymi projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą.” Przykładowe zapisy - mgr inż. Agata Sobierajska, SAR PW
 • Praktyczne aspekty eksploatacji instalacji HVAC w szpitalach. Wpływ kompletności procedur odbiorowych na prawidłową i ekonomiczną pracę instalacji klimatyzacji - mgr inż. Jacek Rydel
 • Panel dyskusyjny:  „Wytyczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą” w pytaniach i odpowiedziach.