PROGRAM ARCHIWALNY z 2017 roku
   
SALA A
   

9.45 - 12.45

PRZEPISY I NORMY

 • Nowe obowiązki znakowania wyrobów wentylacyjnych  – dr inż. Sebastian Wall, Instytut Techniki Budowlanej
 • Nowa norma EN 16798 - Parametry wejściowe środowiska wewnętrznego do projektowania i oceny charakterystyki energetycznej budynków w odniesieniu do jakości powietrza wewnętrznego, środowiska cieplnego, oświetlenia i akustyki – prof. nzw. dr hab. inż. Anna Bogdan, Politechnika Warszawska
 • Wskaźnik EP a instalacje wentylacyjne – na co zwracać uwagę w czasie wykonywania obliczeń - mgr inż. Marcin Gasiński, Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki
 • Automatyka Komfovent C6 SMART HOME. Nowa generacja sterowania wentylacją w domu - VENTIA
 • Efektywność energetyczna systemu wentylacji - składowe bilansu energetycznego systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, hybrydowej i naturalnej, referencyjnych warunków użytkowania budynku – dr inż. Maciej Mijakowski (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, Fundacja Poszanowania Energii)
 • Nowa klasyfikacja filtrów do wentylacji ogólnej wg normy EN-ISO 16890 - mgr inż. Kazimierz Szybiński, FRAPOL
 • Program do doboru tłumików - AlnorSILENT - ALNOR SYSTEMY WENTYLACJI
13.00 - 16.45

WARSZTAT PROJEKTANTA

Prezentacja techniczna projektów nominowanych do Nagrody Branżowej PASCAL 2017. Projektanci z renomowanych biur projektowych przedstawią koncepcje projektów i omówią zastosowane i rozwiązania.

 • ATRIUM 2 - Buro Happold  Polska
 • HALA KOSZYKI - Buro Happold  Polska
 • Q22 - Buro Happold Polska
 • Nowe produkty VBW Engineering - Typoszereg osuszaczy powietrza
 • PRIME CORPORATE CENTER – Epstein
 • PORT LOTNICZY KRAKÓW-BALICE – Instalator
 • CENTRUM SPOTKANIA KULTUR - Mercury Engineering
 • Dobór właściwej izolacji w technice klimatyzacyjnej i chłodniczej - nie tylko grubość - ARMACELL
 • HALA PRODUKCJI CZĘŚCI DLA PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO - MK Inżynieria
 • AXIS - OVE ARUP & Partners International
 • WARSAW SPIRE  - Pol-Con Consulting
 • Czynnik chłodniczy R32, uwarunkowania prawne, wskazówki praktyczne, mity i fakty - DAIKIN AIRCONDITIONING POLAND
 • CENTRUM BADAWCZE POLSKIEGO INTERNETU OPTYCZNEGO  - Qumak
 • GDAŃSKI BUSINESS CENTER – SINAP
 • PARK ROZWOJU, ETAP II - WSP Polska
   
SALA B
   
9.30 - 12.00

WARSZTATY CHŁODNICZE

Warsztaty przygotowane we współpracy z Fundacją Ochrony Klimatu PROZON

 • Powitanie i wprowadzenie w tematykę III Warsztatów Chłodniczych – Krzysztof Grzegorczyk, Fundacja PROZON
 • Nowelizacja ustawy F-gazowej i jej wpływ na działalność branży chłodniczej i klimatyzacyjnej – dr inż. Agnieszka Tomaszewska, Ministerstwo Środowiska
 • Chemours Opteon™ – profesjonalne rozwiązania dla chłodnictwa - Janusz Kałuża, Chemours
 • Akademia CO2 – wprowadzenie branży w chłodnictwo oparte na dwutlenku węgla – Paweł Kącki, Andrzej Styrna - LINUS, prezentacja ekspercka
 • REAL Alternatives - europejski program edukacyjny dla techników chłodnictwa i klimatyzacji - Krzysztof Grzegorczyk, Fundacja PROZON
 • Doświadczenia UDT z kontroli – prawa i obowiązki przedsiębiorcy – Dariusz Cendlewski, Urząd Dozoru Technicznego

Konsultacje eksperckie - porady i opinie specjalistów– Punkt Konsultacyjny na stoisku Fundacji PROZON # 178

12.30 - 16.45

ENERGIA W KLIMATYZACJI

 • Wykorzystanie energii w budynku biurowym – założenia na etapie projektowania – mgr inż. Radosław Radziecki, CEGROUP
 • Nowatorskie rozwiązania w agregatach wody lodowej Rhoss - ELEKTRONIKA SA
 • Nietypowe realizacje w klimatyzacji - COOL
 • Free-cooling w obiektach  data center – mgr inż. Bartłomiej Adamski
 • Systemy VRF GREE GMV5 Heat Recovery oraz GMV5 Home - FREE POLSKA
 • Systemy stało i zmiennoprzepływowe w systemach klimatyzacyjnych – kompendium – mgr inż. Bartłomiej Adamski
 • Dynamiczne  równoważenie instalacji hydraulicznych. Nowości w ofercie BELIMO SIŁOWNIKI (czujniki do HVAC, klapy motylkowe z nowymi siłownikami)
 • Uszczelnienia w systemach wentylacyjnych – mgr inż. Cezary Wronkowski
 • Innowacyjne rozwiązanie systemu VRF – LG MULTI V 5 - HTS POLSKA
 • Wykorzystanie przemysłowych pomp ciepła o pełnej modulacji mocy jako element podniesienia efektywności energetycznej w programach dotacyjnych - SOLAR NATURALNA ENERGIA
 • Efektywność energetyczna pomp ciepła – mgr inż. Igor Sikończyk, Eurovent Association
 • Fluid Desk Partshelf24.com – webowa platforma wymiany informacji pomiędzy projektantem, producentem, inwestorem i wykonawcą.
   
PROGRAM ARCHIWALNY z 2017 roku
   
SALA A
   
9.45 - 13.30

WENTYLACJA POŻAROWA

 • Wymagania przepisów w zakresie oddymiania i zabezpieczania przed zadymieniem klatek schodowych i zasady projektowania systemów oddymiania klatek schodowych wg wytycznych CNBOP –  st. kpt. mgr inż. Tomasz Kiełbasa, CNBOP, dr inż. Grzegorz Kubicki, Politechnika Warszawska
 • Zasady projektowania systemów zabezpieczenia przed zadymieniem klatek schodowych na podstawie normy PN-EN 12101-6  - mgr inż. Marcin Fryda, Control System Engineering sp. j., Politechnika Łódzka
 • Wnioski z badań porównawczych systemów wentylacji pożarowej klatek schodowych na podstawie badań Politechniki Łódzkiej – dr inż. Dorota Brzezińska, Politechnika Łódzka
 • Oddymianie i zabezpieczenie przed zadymieniem klatek schodowych w aspektach projektowych - mgr inż. Maciej Tryjanowski, TRiM-tech Tryjanowski - Ratajczak - Mazurkiewicz sp.j.
 • Zastosowanie kurtyn powietrznych do wydzielania nietypowych klatek schodowych – dr inż. Grzegorz Krajewski, Instytut Techniki Budowlanej
 • Wentylacja pożarowa garaży w świetle projektu zmian warunków technicznych - AERECO WENTYLACJA
 • GETAWAY- dwufunkcyjna wentylacja garaży - prezentacja systemu - HARMANN POLSKA
 • Klapa odcinająca EK-EU firmy TROX – produkt do montażu we wszystkich położeniach, również w/na kanałach wentylacji pożarowej - TROX - BSH TECHNIK
 • JFSR – nowa generacja wentylatorów strumieniowych w ofercie Venture Industries. Od koncepcji poprzez testy do certyfikacji - VENTURE INDUSTRIES
13.30 - 15.30

INSTALACJE W OBIEKTACH SŁUŻBY ZDROWIA

 • Najczęstsze problemy eksploatacyjne instalacji HVAC na salach operacyjnych na podstawie modelu obliczeniowego. Podstawowe założenia prawidło zaprojektowanej sali operacyjnej zgodnie z "Wytycznymi… dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą” - mgr inż. Radosław Lenarski, SAR PW
 • Praktyczne wykorzystanie „Wytycznych projektowania ... dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą” jako skutecznego narzędzia do wykonania instalacji klimatyzacji w nowoczesnej klinice ortopedycznej na podstawie "Umowy o wynik" - mgr inż. Andrzej Różycki, SAR PW
 • Certyfikacja central higienicznych - mgr inż. Igor Sikończyk, Eurovent Association
   
SALA B
   
9.30 - 11.30

WENTYLACJA NATURALNA I TECHNIKA KOMINOWA

Seminarium przygotowane we współpracy z Krajową Izbą Kominiarzy

 • Użytkowanie lokali mieszkalnych pod względem wentylacji w pomieszczeniach  - Mistrz Kominiarski, mgr inż. Marcin Ziombski, Krajowa Izba Kominiarzy
 • Podstawowe informacje o produktach spalania - Mistrz Kominiarski, mgr inż. Sebastian Ziombski, Krajowa Izba Kominiarzy
 • Zagrożenia kominowe w budownictwie mieszkalnym - Mistrz Kominiarski Mirosław Antos, Krajowa Izba Kominiarzy
 • Renowacje przewodów kominowych - Mistrz Kominiarski Tomasz Opłat, Krajowa Izba Kominiarzy
 • Siły natury w służbie wentylacji - DARCO
11.45 - 15.45

PRAKTYKA PROJEKTOWA

 • Nowy etap wymagań i praktyczne aspekty dyrektywy Ecodesign – dr inż. Jarosław Müller, Politechnika Krakowska
 • Termodynamika obudów central wentylacyjnych: T, TB - KLIMOR
 • Projektowanie, rozruch i eksploatacja instalacji wentylacji mechanicznej w zgodzie z aktualnymi normami i przepisami – dr inż. Kazimierz Wojtas, Politechnika Krakowska
 • Nowe rozwiązania komercyjne marki GREE –  systemy VRF piątej generacji: GMV 5 - ALFACO POLSKA
 • Jak zainstalować WiFi w klimatyzatorze AUX - ACTION ENERGY
 • Rozwiązania projektowe i eksploatacja przestrzeni biurowych typu open space – mgr inż. Paweł Wilim, Buro Happold
 • Wykorzystanie technologii ultradźwiękowej do pomiarów przepływu powietrza i optymalizacji działania systemów wentylacyjnych - LINDAB
 • Kompaktowe centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne SOLANO – niewielkie urządzenia, wielkie możliwości - SCROL
 • Wentylacja hal produkcyjnych z dużymi zyskami ciepła – dr inż. Marcin Sompoliński, Politechnika Wrocławska