Przewody oddymiające SMOKE system

Zgłaszający

ALNOR SYSTEMY WENTYLACJI Sp. z o.o.

NAZWA PRODUKTU / TYPOSZEREGU

Przewody oddymiające SMOKE system

PRODUCENT

ALNOR

KRAJ PRODUCENTA

Polska

Dane techniczne

Stalowe, jednostrefowe, okrągłe przewody oddymiające SMOKE system został sklasyfikowane wg. kryteriów normy PN-EN 13501-4+A1:2016 w klasie E600 120 (ho) S1500single odporności ogniowej, oraz jako niepalne i nie rozprzestrzeniające ognia.

Kanały spiralne oraz kształtki nyplowe z uszczelką spełniają wymagania klasy szczelności D zgodnie z normą PN-EN 12237.

Zakres średnic: 100mm do 1000mm.

Max. długość przewodu: 6000mm.

Zakres stosowania przewodów SMOKE system obejmuje instalacje wentylacyjne o ciśnieniu roboczym od -1500 Pa do +500 Pa.

Atesty, aprobaty, certyfikaty

Rok wprowadzenia do sprzedaży

2019

Zastosowanie produktu

Zadaniem instalacji oddymiających jest usuwanie gorących gazów i dymu z obszaru objętego pożarem w celu ułatwienia ewakuacji ludzi oraz umożliwienia akcji gaśniczej przy zachowaniu kryteriów szczelności ogniowej i/lub dymoszczelności określonych w warunkach oddziaływania temperatury 600°C.

Opis produktu

System stalowych, jednostrefowych okrągłych przewodów oddymiających SMOKE system wraz z elementami składowymi, został sklasyfikowane według kryteriów normy PN-EN 13501-4+A1:2016 w klasie E600 120 (ho) S1500single odporności ogniowej, oraz jako niepalny i nie rozprzestrzeniający ognia. Kanały i kształtki o przekroju kołowym są wykonane z ocynkowanej blachy stalowej wg PN-EN10346:2011, o grubościach 0,7mm dla średnic od 100-710mm, 0,9mm dla średnic od 800-1000mm. Wszystkie nyplowe elementy przewodów oddymiających typu SMOKE system wyposażone są w uszczelki dwuwargowe do kształtek wentylacyjnych i uszczelkę pęczniejącą.

Elementy wchodzące w skład tego systemu to: przewody proste, kolana, redukcje, złączki nyplowe i mufowe, króćce, zaślepki, odgałęzienia siodłowe, trójniki, kompensatory wydłużeń termicznych, kratki wentylacyjne, tłumiki akustyczne.

ul. Aleja Krakowska 10
05-552 Wola Mrokowska
tel.: 22 737 40 00 faks: 22 737 40 04

www.alnor.com.pl