Wentylator strumieniowy SCF

Zgłaszający

SMAY Sp. z o.o.

NAZWA PRODUKTU / TYPOSZEREGU

Wentylator strumieniowy SCF

PRODUCENT

Smay Sp. z o.o.

KRAJ PRODUCENTA

Polska

Dane techniczne

Wielkość 315 - wydajność 3450/1600 m³/h - moc silnika 1,1/0,18 kW - pobór prądu 2,4/0,5 A - temp. pracy 40°C/300°C-2h/400°C-2h
Wielkość 355 - wydajność 6800/3100 m³/h - moc silnika 1,5/0,25 kW - pobór prądu 3,2/0,7 A - temp. pracy 40°C/300°C-2h/400°C-2h
Wielkość 400 - wydajność 7900/3900 m³/h - moc silnika 2,2/0,37 kW - pobór prądu 4,5/1,0 A - temp. pracy 40°C/300°C-2h/400°C-2h

Atesty, aprobaty, certyfikaty

Certyfikat zgodności z PN-EN 12101-3:2010

Rok wprowadzenia do sprzedaży

2014

Zastosowanie produktu

Wentylatory strumieniowe SCF są urządzeniami dedykowanymi do tworzenia systemów pewnej i skutecznej wentylacji wielko kubaturowych pomieszczeń przy równoczesnym zapewnieniu usunięcia dymu i gorących gazów powstałych w wyniku zaistnienia pożaru.
Przełączone na wysoki bieg wentylatory SCF z maksymalną wydajnością przetłaczają dym w kierunku otworów wyrzutowych, umożliwiając skuteczną ewakuację ludzi i akcję ratunkową. Nawiew kompensacyjny może być realizowany również wentylatorami SCF, oraz przez otwory w ścianach zewnętrznych, bramy wjazdowe, żaluzje.
Najczęściej systemy wykorzystujące wentylatory strumieniowe instalowane są w tunelach, podziemnych parkingach samochodowych i garażach.

Opis produktu

Wentylatory strumieniowe SCF produkowane są w trzech wielkościach: 315, 355, 400 Pod względem zastosowania wyróżnia się:

  • wentylatory jednofunkcyjne – przeznaczone do wentylacji lub do nawiewów kompensacyjnych, przy temperaturze przetłaczanego powietrza do 40°C
  • wentylatory dwufunkcyjne certyfikowane na zgodność normą PN-EN 12101-3:2010
  • przeznaczone do wentylacji i oddymiania o temperaturze przetłaczanego powietrza do 300°C w czasie do 60 minut - Klasa F300, i ponadnormatywnie do 300°C w czasie do 120 minut
  • przeznaczone do wentylacji i oddymiania o temperaturze przetłaczanego powietrza do 400°C w czasie do 120 min Klasa F400
Wentylator SCF posiada stalową obudowę do której przykręcone są dwie stopy montażowe. Na obudowie wentylatora zamontowana jest puszka zasilająca. Standardowo wszystkie wersje wentylatora strumieniowego SCF mają zamontowane na wlocie i wylocie tłumiki o długości 800 mm. Tłumiki mają eliptyczny kształt obudowy, co pozwala na maksymalne zmniejszenie odległości wentylatora od sufitu pomieszczenia. Na tłumiku wlotowym i wylotowym standardowo montowana jest siatka zabezpieczająca. Jako wyposażenie dodatkowe mogą być dostarczone deflektory. W przypadku montażu wentylatora pod stropem istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia efektu Coanda, polegającego na przyklejeniu strumienia powietrza do sufitu. Deflektor pozwala, poprzez odpowiednie ukierunkowanie strumienia powietrza na wyeliminowanie tego niekorzystnego zjawiska.
Na życzenie deflektory mogą być zainstalowane po jednej lub po obu stronach wentylatora.
W wentylatorach strumieniowych SCF montowane są dwubiegowe silniki trójfazowe 230/400V/ 50Hz.

ul. Ciepłownicza 29
31-587 Kraków
tel.: 12 378 18 00

www.smay.pl