Klapy odcinające do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej EK-JZ

Zgłaszający

TROX BSH TECHNIK POLSKA Sp. z o.o.

NAZWA PRODUKTU / TYPOSZEREGU

Klapy odcinające do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej EK-JZ

PRODUCENT

TROX Technik GmbH

KRAJ PRODUCENTA

Niemcy

Dane techniczne

Klasyfikacja wg PN-EN 13501-4

EI 120/90 (Vedw i <-> o) S1000 C10.000 MA multi

 • Wielkości od 200 × 430 mm do 1200 × 2030 mm
 • Vmax. do 87,700 m³/h (24,360 l/s)
 • Do montażu w przegrodach oraz w/na kanałach oddymiających
 • Poziom ciśnienia 2, (–1000 do 500 Pa)
 • Aktywacja automatyczna (AA) i możliwość ręcznego przesterowania (MA)
 • C10.000 do oddymiania i funkcji wentylacyjnej w systemach mieszanych
 • Szczelność w pozycji zamkniętej, klasa 3 (PN-EN 1751)
 • Szczelność obudowy, klasa C (PN-EN 1751)

Atesty, aprobaty, certyfikaty

Deklaracja Właściwości Użytkowych 1322-CPR-74135/10

Rok wprowadzenia do sprzedaży

2017

Zastosowanie produktu

Klapa odcinająca stosowana do:

 • systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej w tym:

- systemów oddymiania
- systemów nadciśnieniowych
- systemów powietrza kompensacyjnego

 • systemów mieszanych wentylacji pożarowej i wentylacji bytowej
 • montażu w przegrodach oraz w/na kanałach oddymiających

Opis produktu

Klapy odcinające typu EK-JZ, ze znakiem CE i deklaracją właściwości użytkowych, do mechanicznych systemów oddymiania w budynkach klasyfikowane są zgodnie z normą PN-EN 13501-4 w odporności EI 120/90 (Vedw i <-> o) S1000 C10.000 MA multi.

Obudowa, lamele klapy i obudowa siłownika wykonane z odpornego na temperaturę krzemianu wapnia. Klapa z dopuszczeniem do montażu zarówno w przegrodach budowlanych oraz w/na kanałach wentylacji pożarowej, dedykowana do zastosowania w szachtach oddymiających. Dzięki osłonie siłownika klapa EK-JZ może być aktywowana automatycznie a następnie przesterowana w trakcie rozwiniętego pożaru co umożliwia zastosowanie jej np. jako klapy transferowej (otwarcie automatyczne i zamknięcie z opóźnieniem od innego sygnału, np. czujki temperatury lub dymu). Opcjonalnie, dostępna z certyfikowanymi akcesoriami jak: kratki maskujące, ramka do kanałów stalowych, siatka ochronna.

ul. Kolejowa 13, Stara Iwiczna
05-500 Piaseczno
tel.: 22 737 18 58

www.trox-bsh.pl