iFLOW - System do optymalizacji pracy układu wentylacyjnego w budynku

Zgłaszający

SMAY Sp. z o.o.

NAZWA PRODUKTU / TYPOSZEREGU

iFLOW - System do optymalizacji pracy układu wentylacyjnego w budynku

PRODUCENT

Smay sp. z o.o.

KRAJ PRODUCENTA

Polska

Dane techniczne

Najważniejszym elementem systemu jest szafa sterująca wyposażona w sterownik z wgraną aplikacją typu master. Master może przesyłać do centrali wentylacyjnej sygnały 0-10V. Sygnały te mogą dotyczyć: obrotów wentylatora nawiewnego centrali, obrotów wentylatora wyciągowego centrali oraz wartości zadanej temperatury, jaką powinna utrzymywać automatyka centrali. Ponadto master komunikuje się z szafami, do których sterowników wgrana została aplikacja slave. Dzięki wbudowanemu Web Serwerowi można na bieżąco monitorować stan urządzeń wentylacyjnych, wymuszać pozycję pracy lub zmieniać wartości zadane.

Atesty, aprobaty, certyfikaty

Deklaracja zgodności

Rok wprowadzenia do sprzedaży

2017

Zastosowanie produktu

Dla obiektów, których struktura i architektura wewnętrzna tworzy grupę zamkniętych pomieszczeń np.: szpitale, urzędy, budynki użyteczności publicznej, szkoły, przedszkola, biurowce przy halach magazynowo-produkcyjnych, apartamenty lub kondygnacje w biurowcach do indywidualnej aranżacji.

Opis produktu

Przyjazny inwestycji i użytkownikom, prosty w projektowaniu, łatwy podczas instalacji. Minimalizuje wydatki i ciągły nadzór nad instalacją bez konieczności inwestowania w BMS. Redukuje koszty eksploatacyjne instalacji: energii cieplnej nagrzewnicy, elektrycznej urządzeń ziębniczych oraz elektrycznej wentylatorów nawiewnego i wywiewnego. Komfort dostarczanego powietrza dostosowany do aktualnego zapotrzebowania. Łączy w sobie wszystkie rodzaje urządzeń regulacji przepływu: regulatory jak i najnowsze podzespoły automatyki, czujniki i sterowniki systemu. Do zaimplementowania w obiektach już zaprojektowanych lub zrealizowanych.

Główne funkcje:
• optymalizacja pracy centrali wentylacyjnej (obrotów i temperatury nawiewu),
• sterowanie wydajnością regulatorów VAV adekwatnie do zapotrzebowania,
• komunikacja globalna, monitoring parametrów przez web server,
• samodzielne uruchomienie systemu,
• dostęp użytkownika do edycji parametrów pomieszczenia.
• opcja automatycznego przewietrzania.

ul. Ciepłownicza 29
31-587 Kraków
tel.: 12 378 18 00

www.smay.pl