Agregat wody lodowej AQUACOOL GREEN VCGV 440 Z R290

Zgłaszający

PPH COOL DARIA KALINOWSKA

NAZWA PRODUKTU / TYPOSZEREGU

Agregat wody lodowej AQUACOOL GREEN VCGV 440 Z R290

PRODUCENT

PPH COOL

KRAJ PRODUCENTA

Polska

Dane techniczne

•    Wydajność chłodnicza: 440,2 kW dla Tw=7/12 st. C i Ta=35 st. C
•    Pobór mocy sprężarek: 151,9 kW
•    Czynnik chłodniczy R290
•    2 sprężarki śrubowe z bezstopniową regulacją wydajności
•    2 obiegi chłodnicze
•    Wymiennik skraplacza typu microchannel
•    8 wentylatorów
•    Nominalny przepływ powietrza: 132 000 m3/h
•    Parownik płytowy
•    Nominalny przepływ medium: 75,7 m3/h
•    Spadek ciśnienia na parowniku: 34,1 kPa
•    Ciśnienie akustyczne z 10 m:
      wersja standard 60 dB(A)
      wersja wyciszona 55 dB(A)
•    Wymiary: długość 5000 mm, szerokość 2280 mm, wysokość 2780 mm

Atesty, aprobaty, certyfikaty

certyfikat zgodności CE

Rok wprowadzenia do sprzedaży

2017

Zastosowanie produktu

Ekologiczny agregat wody lodowej serii AQUQCOOL GREEN model VCGV 440 z czynnikiem chłodniczym R290 (propan) do zastosowania w klimatyzacji oraz chłodnictwie (wersja niskotemperaturowa).

Opis produktu

Agregat wody lodowej serii AQUQCOOL GREEN model VCGV 440 o nominalnej wydajności chłodniczej 440,2 kW [dla tw in/out=12/7°C; ta=35°C] na R290 (propan) z dwoma sprężarkami śrubowymi. Propan (R290) jako naturalny czynnik chłodniczy nie podlega ustawie F-gazowej i związanym z nią obowiązkom (m.in. rejestracji w centralnej bazie operatorów), jak również nie podlega opłatom za emisje do środowiska.
Agregat wyposażony w wymiennik skraplacza typu microchannel z wentylatorami typu EC, który pozwala na obniżenie zawartości czynnika chłodniczego w obiegu i wpływa korzystnie na współczynniki efektywności urządzenia.
Model VCGV 440 posiada 2 obiegi chłodnicze wyposażone w: filtr osuszacz, wziernik, elektroniczny zawór rozprężny (EEV), zawory serwisowe, presostaty wysokiego (HP) i niskiego (LP) ciśnienia oraz termostat przeciwzamrożeniowy parownika.
Agregat wyposażony może być także w moduł pompowy z pojedynczą lub podwójną pompą (druga pompa rezerwowa) wysokiego lub niskiego podnoszenia.

ul. Lipowa 10
05-123 Chotomów
tel.: 22 772 28 04, faks: 22 772 65 02

www.cool.pl