Hybrydowy wentylator dachowy typu MAG-200/M

Zgłaszający

UNIWERSAL Sp. z o. o.

NAZWA PRODUKTU / TYPOSZEREGU

Hybrydowy wentylator dachowy typu MAG-200/M

PRODUCENT

Uniwersal Sp. z o.o.

KRAJ PRODUCENTA

Polska

Dane techniczne

Wentylator MAG występuje w dwóch odmianach konstrukcyjnych :

- MAG 200/AC - wentylator napędzany silnikiem z wirującym stojanem niskiej mocy, z możliwością regulacji obrotów w zakresie (40–100) [%] jego obrotów nominalnych,
Max. spręż 110[Pa], max. wydajność 800[m3/h], obroty nominalne 910 lub 1250[obr/min], napięcie zasilania 230[V] lub 400[V], moc wejściowa 40 lub 70[W]

- MAG 200/EC - wentylator napędzany silnikiem elektronicznie komutowanym, niskiej mocy, dwubiegowym,
Max. spreż 25[Pa], max. wydajność 430[m3/h], obroty nominalne 910/1250[obr/min], napięcie zasilania 230[V], moc wejściowa 12/27[W].

Atesty, aprobaty, certyfikaty

Deklaracja zgodności, Certyfikat z Europejską Dyrektywą, Certyfikat bezpieczeństwa B, Certyfikat TP Rosja

Rok wprowadzenia do sprzedaży

2017

Zastosowanie produktu

Wentylator typu MAG przeznaczony jest głównie do stosowania w instalacjach wentylacyjnych budynków mieszkalnych. Montowany być może na zakończeniu przewodów wentylacji wywiewnej kanałowej lub zbiorczej. Zadaniem jest utrzymanie normatywnych przepływów powietrza w kanałach oraz zapobieganie nadmuchiwaniu powietrza zewnętrznego do pomieszczeń.

Opis produktu

Nasada hybrydowa MAG przy wyłączonym silniku elektrycznym stanowi formę stacjonarnej nasady grawitacyjnej o niskim współczynniku oporu własnego. Konstrukcja jest opływowa i charakteryzuje się niskim oporem własnym [ζ=1,46]. Pozwala to na uzyskanie parametrów optymalnych dla wykorzystania wentylacji naturalnej w kanałach wentylacyjnych, dzięki czemu praca mechaniczna nasady MAG-200 będzie występowała tylko wtedy, gdy warunki nie będą wystarczające dla efektywnej pracy wentylacji grawitacyjnej. Wówczas użytkownik może włączyć mechaniczną pracę wentylatora. Wentylator przystosowany jest do pracy ciągłej, charakteryzujący się niskim poziomem ciśnienia akustycznego. Główne elementy konstrukcyjne wykonywane są z kompozytów poliestrowo-szklanych. Zastosowanie kompozytów opartych na żywicach zbrojonych włóknem szklanym zapewnia konstrukcji dużą wytrzymałość mechaniczną oraz odporność na oddziaływanie atmosferyczne i chemiczne. 

ul. Zakopiańska 1a
40-219 Katowice
tel.: 32 203 71 47; faks: 32 201 87 04

www.uniwersal.com.pl