Nadciśnieniowy system kontroli rozprzestrzeniania dymu KIT BOXPDS

Zgłaszający

SCROL Sp. z o.o.

NAZWA PRODUKTU / TYPOSZEREGU

Nadciśnieniowy system kontroli rozprzestrzeniania dymu KIT BOXPDS

PRODUCENT

Sodeca

KRAJ PRODUCENTA

Hiszpania

Dane techniczne

Nadciśnieniowy system kontroli rozprzestrzeniania dymu KIT BOXPDS składa się z tablicy sterującej BOXPDS, jednostki nawiewnej CJHCH, zestawu przepustnic z wbudowanym optycznym czujnikiem dymu oraz zewnętrznego panelu sygnalizacyjnego. Typoszereg składa się z 11 jednostek o 2 wymiarach obudowy, 4 wielkościach wirnika, z silnikami w zakresie od 1.1 do 15 kW. Maksymalna wydajność największej jednostki to blisko 72000 m3/h. 

Atesty, aprobaty, certyfikaty

Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych, Krajowa Ocena Techniczna

Rok wprowadzenia do sprzedaży

2018

Zastosowanie produktu

Zadaniem zestawów BOXPDS, jest zapobieganie przedostawaniu się dymu do dróg ewakuacyjnych w razie pożaru, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo dla ludzi podczas ewakuacji w budynkach.

Opis produktu

Zestawy BOXPDS zgodne są z wymaganiami normy PN-EN 12101-6, a możliwość stosowania ich w systemach przeciwpożarowych potwierdzona jest uzyskaniem Krajowej Oceny Technicznej oraz Krajowego Certyfikatu Stałości Właściwości Użytkowych. Urządzenie automatycznie reguluje przepływ powietrza i może utrzymać wymagany poziom nadciśnienia, nawet w przypadku nieszczelności w przestrzeni chronionej. System natychmiastowo dostosowuje ciśnienie lub prędkość przepływu powietrza do parametrów wymaganych zgodnie z kryteriami.

KIT BOXPDS nie wymaga montażu mechanicznych klap upustowych w przestrzeni klatki schodowej, regulacja ciśnienia odbywa się poprzez sterowanie wentylatora przemiennikiem częstotliwości.

Istnieje możliwość rozbudowy zestawów o dodatkowy zestaw przepustnic do systemów zawierających układ dwóch czerpni oraz o zewnętrzne przetworniki różnicy ciśnień. 

ul. Polna 11A
80-209 Chwaszczyno
tel.: 58 661 35 28, 58 667 81 92

www.scrol.pl