Schładzarka Wody lub Glikolu (Chiller) SCHWGX

Zgłaszający

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH TARCZYN Sp. z o.o.

NAZWA PRODUKTU / TYPOSZEREGU

Schładzarka Wody lub Glikolu (Chiller) SCHWGX

PRODUCENT

PPUCH TARCZYN

KRAJ PRODUCENTA

Polska

Dane techniczne

Zestawienie Schładzarek Wody lub Glikolu (Chiller)

Ekologiczny czynnik chłodniczy R290

 Nazwa urządzenia Moc chłodnicza COP
 SCHWGX 84-12 12,1 kW 2,7
 SCHWGX 114-17 17,2 kW 2,6
 SCHWGX 124-23 22,9 kW 2,9
 SCHWGX 124-30 29,9 kW 2,9
 SCHWGX 135-36 35,5 kW 2,7

 

Atesty, aprobaty, certyfikaty

Deklaracja zgodności CE

Rok wprowadzenia do sprzedaży

2018

Zastosowanie produktu

Urządzenie jest adresowane przede wszystkim – jako główny element w procesie wytworzenia tzw. wody lodowej. Pierwotnym nośnikiem chłodu – czynnikiem roboczym w urządzeniu chłodniczym jest ekologiczny czynnik chłodniczy R290 (propan) o wskaźniku GWP=3,3.

 

Opis produktu

Urządzenie dostarczane jest jako zespół dwóch oddzielnych modułów.

Jednostka podstawowa:
•    sprężarka ATEX,
•    skraplacz czynnika zbudowany w oparciu o rury miedziane i lamele aluminiowe,
•    wentylatory EX,
•    parownik płytowy,
•    elementy zabezpieczające i kontrolne.

Moduł hydrauliczny:
•    pompy obiegowe
•    zasobnik

ul. Błońska 85
05-555 Tarczyn
tel.: 22 727 86 86; faks: 22 727 81 61

www.ppuch.pl