Urządzenie wentylacyjno-chłodzące OXYCOM IntrCooll

Zgłaszający

IGLOTECHNIK SP. Z O.O.

NAZWA PRODUKTU / TYPOSZEREGU

Urządzenie wentylacyjno-chłodzące OXYCOM IntrCooll

PRODUCENT

OXYCOM

KRAJ PRODUCENTA

Holandia

Dane techniczne

Moc znamionowa: 1360 W
Wydajność: 116 %
Znamionowy przepływ powietrza: 6500 m3/h przy 80 Pa ESP
EER: do 40
Wymiary: 1338 X 1338 X 1005 mm
Masa (pusty układ): 185 kg
Masa (pełen układ): 250 kg
Wydajność chłodu: do 57 kW

Atesty, aprobaty, certyfikaty

Atesty, certyfikaty, CE, DTR

Rok wprowadzenia do sprzedaży

2017

Zastosowanie produktu

IntrCooll jest dostosowany do chłodzenia hal przemysłowych. Na rynku Polskim i Europejskim ciężko znaleźć porównywalne urządzenie. IntrCool służy do zwentylowania i schłodzenia dużych obiektów. Zaletą produktu jest jego ekologiczność, efektywność i niska cena. Znakomity konkurent dla konwencjonalnej klimatyzacji.

 

Opis produktu

IntrCooll chłodzi powietrze zewnętrzne, pobierając energię cieplną wymaganą do odparowania wody ze strumienia powietrza. Wymienniki ciepła obniżają temperaturę powietrza bez zwiększania wilgotności, a powietrze opuszczające wymiennik ciepła ma niższą temperaturę suchego termometru i termometru mokrego niż temperatura otoczenia.

Powietrze zewnętrzne przepływa wzdłuż aluminiowych łopatek w module wyparnym OXYVAP®, natomiast recyrkulowana zimna woda jest rozprowadzana z wymiennika ciepła do górnej sekcji środka wyparnego za pomocą pompy recyrkulacyjnej. Z powodu niższej wchodzącej temperatury suchego termometru oraz mokrego termometru, środek wyparny chłodzi powietrze poniżej pierwotnej temperatury otoczenia.  

Filtr piankowy czyści wchodzące powietrze przez filtrowanie pyłków, kurzu lub piasku przed wprowadzeniem powietrza do wymienników ciepła.

ul. Os. Pomorskie 29
65-548 Zielona Góra
tel.: 601 383 952

www.iglotechnik.pl