CENTRALA STERUJĄCA TSZ-200

Zgłaszający

D+H POLSKA Sp. z o.o.

NAZWA PRODUKTU / TYPOSZEREGU

CENTRALA STERUJĄCA TSZ-200

PRODUCENT

D+H Polska sp. z o.o.

KRAJ PRODUCENTA

Polska

Dane techniczne

Stopień ochrony obudowy: IP 54; zakres temperatur pracy: od - 25°C do - 75°C; zasilanie główne / napięcie zasilania: 400 / 230 VAC; maksymalny pobór prądu z sieci: 250 A; linie dozorowe: otwarte – nadzorowane; maksymalna liczba elementów na linii dozorowej: 10 szt. (czujki ppoż., ręczne przyciski oddymiania); nadzorowane linie sygnałowe: tak (liczba w zależności od obiektu); elementy linii sygnałowych: sygnalizatory optyczne / akustyczne; typ i liczba elementów wykonawczych: w zależności od poboru prądu poprzez poszczególne elementy wykonawcze i wymagań obiektowych; wyjścia przekaźnikowe: maksymalnie 8 szt.

Atesty, aprobaty, certyfikaty

Aprobata techniczna CNBOP nr AT-0401-0467/2015; Certyfikat zgodności CNBOP nr 3052/2016; Świadectwo dopuszczenia CNBOP nr 2618/2016; Krajowa deklaracja zgodności nr 0401/DT/2016

Rok wprowadzenia do sprzedaży

2016

Zastosowanie produktu

Centrala do sterowania, kontroli i zasilania systemów wentylacji pożarowej w podziemnych garażach, wielokondygnacyjnych parkingach, obiektach wielkokubaturowych, tunelach drogowych, poziomych drogach ewakuacyjnych, obiektach przemysłowych i produkcyjnych, centrach handlowych i logistycznych, elektrowniach i elektrociepłowniach.

Opis produktu

Centrala TSZ-200 jest przeznaczona to sterowania, kontroli i zasilania systemów wentylacji pożarowej. Może obsługiwać systemy złożone nawet z 200 elementów (klap, wentylatorów i innych urządzeń przeciwpożarowych).

Każdorazowo jest projektowana indywidualnie i dostosowana do potrzeb danego obiektu. Co ważne, centrale TSZ-200 można łączyć w sieć z innymi centralami i podpiąć do stanowiska wizualizacyjnego. Podstawowe informacje o pracy systemu są sygnalizowane za pomocą lampek umieszczonych na obudowie i wyświetlaczu LCD. Centrala zapewnia łagodny rozruch wentylatorów o mocy do 75 kW.

Poza rozbudowaną funkcjonalnością, TSZ-200 posiada cechy, które dają jej przewagę na innymi urządzeniami tego typu. W standardzie otrzymujemy wbudowany wyświetlacz dotykowy LCD, wysokiej jakości certyfikowane falowniki oraz sterownik, który można dowolnie konfigurować. 

ul. Polanowicka 54
51-180 Wrocław
tel.: 71 323 52 40; faks: 71 323 52 40

www.dhpolska.pl