KONTROLER A2G – 100 / A2G

Zgłaszający

WIKA POLSKA Sp. z o.o. Sp. K.

NAZWA PRODUKTU / TYPOSZEREGU

KONTROLER A2G – 100 / A2G

PRODUCENT

MANOMETER AG grupa WIKA

KRAJ PRODUCENTA

Szwajcaria

Dane techniczne

Zakres pomiarowy: 0 … 2500Pa i 0 … 7000Pa; Max. Ciśnienie: 25kPa; Dokładność: Zakres pomiarowy ≤ 125Pa: ±2Pa i Zakres pomiarowy > 125Pa: ±1.5%; Zasilanie UB: AC 24V lub DC 24V ±10%; Sygnał wyjściowy: DC 0 ... 10 V, 3-przewodowy lub 4 ... 20 mA (3-przewodowy); Wyświetlacz LC: 2 linie, kierunek wyjścia oraz aktualnie mierzona wartość; Dopuszczalna temperatura otoczenia: -20 ... +70°C; Dopuszczalna temperatura robocza: -10 ... +50°C z automatyczną regulacją zera (AZ) -5 ... +50°C; Wilgotność względna: 0 ... 95% wilg. wzgl.; Stopień ochrony: IP54; Waga: 150g.

Atesty, aprobaty, certyfikaty

Deklaracja zgodności CE Dyrektywa EMC, Zgodność RoHS. Opcjonalnie: Certyfikat kontrolny 2.2, Świadectwo sprawdzenia 3.1.

Rok wprowadzenia do sprzedaży

2016

Zastosowanie produktu

A2G-100 kontroler PID umożliwia ciągłą kontrolę ciśnienia lub przepływu powietrza w wentylatorach EC, systemach zmiennej objętości powietrza (systemy VAV) lub klapach wentylacyjnych.

Opis produktu

A2G-100 to wielofunkcyjny kontroler PID do kontroli ciśnienia różnicowego lub przepływu powietrza, specjalnie zaprojektowany pod kątem potrzeb przemysłu klimatyzacyjnego i wentylacyjnego. Kontrola przepływu powietrza odbywa się poprzez wejście stałej wentylatora określonego producenta, KFAN, w menu rozruchowym lub poprzez wykorzystanie sondy pomiarowej model A2G-FM. Wyjście kontrolne 0 ... 10 V lub 4 ... 20 mA podłączone jest jako sygnał kontrolny bezpośrednio do wentylatora EC lub przemiennika częstotliwości (FI). Jego dwuliniowy wyświetlacz LC pokazuje jednocześnie kierunek wyjścia sterującego i aktualną wartość pomiarową. Zapewnia analogowy elektryczny sygnał wyjściowy 0 ... 10 V lub 4 ... 20 mA, który może być ustawiony przez operatora za pomocą zworki w przyrządzie. Opcjonalnie, przyrząd dostępny jest z automatyczną regulacją punktu zerowego.

ul. Łęgska 29/35
87-800 Włocławek
tel. + 48 542 301 100, faks: +48 542 301 101

www.wikapolska.pl