PROGRAM NICZUK RAMA

Zgłaszający

NICZUK METALL - PL Sp. jawna

NAZWA PRODUKTU / TYPOSZEREGU

PROGRAM NICZUK RAMA

PRODUCENT

Niczuk Metall-PL Sp.j.

KRAJ PRODUCENTA

Polska

Dane techniczne

Program RAMA służy do obliczeń statycznych układów prętowych przestrzennych oraz płaskich jak: ramy, kratownice, belki jedno oraz wieloprzęsłowe, metodą elementów skończonych. Podczas analizy nośności uwzględniane jest zwichrzenie i wyboczenie elementów konstrukcji. Program wyznacza siły i przemieszczenia z uwzględnieniem ciężaru własnego konstrukcji. Kierunek działania siły ciężkości można zmienić (do wyboru „Ciężar własny”: 0, X+, X-, Y+, Y-, Z+, Z-). Dzięki temu zdefiniowany model można wymiarować w pozycji typowej, sufitowej jak i bocznych.

Atesty, aprobaty, certyfikaty

Rok wprowadzenia do sprzedaży

2017

Zastosowanie produktu

„Ramę” wykorzystujemy do wyznaczania naprężeń, przemieszczeń oraz reakcji podpór w ramach wykonanych z profili montażowych Niczuk Metall-PL oraz cięgien z prętów gwintowanych. Umożliwia sprawdzenie poprawności doboru profilów oraz prętów pod konkretny schemat statyczny ramy.

Opis produktu

Program posiada ogólny schemat ramy, przedstawiony jako model 3D, który można modyfikować poprzez wprowadzanie odpowiednich parametrów opisujących ten schemat, otrzymując w ten sposób konkretny, potrzebny nam przypadek. Dzięki temu można uzyskać wyniki obliczeń dla belki, wspornika, ram o węzłach sztywnych i przegubowych, z kratownicami lub bez.

Przemieszczenia, siły wewnętrzne i reakcje program wyznacza Metodą Elementów Skończonych.

Kryterium oceny poprawności zastosowania danego profilu to dopuszczalne naprężenia od zginania i ściskania/rozciągania określone w bazie danych (np. 160MPa). "Rama" dopuszcza wprowadzanie obciążeń dla rygli i słupów. Ze względu na zbyt wielką ilość możliwych kombinacji, nie dobiera automatycznie profili.

ul. Wilimowo 2
11-041 Olsztyn
tel.: 89 521 19 60; faks: 89 5129725

www.niczuk.pl