MATY IZOLACYJNE K-FLEX ECO SRC

Zgłaszający

K-FLEX POLSKA Sp. z o.o.

NAZWA PRODUKTU / TYPOSZEREGU

MATY IZOLACYJNE K-FLEX ECO SRC

PRODUCENT

K-FLEX POLSKA Sp. z o.o.

KRAJ PRODUCENTA

Polska

Dane techniczne

Zakres temperatur: od -40°C do +85°C; Współczynnik przewodzenia ciepła λ - 0,036W/(m•K); pH neutralne (7±0,5); Reakcja na ogień B-s2,d0; Wytwarzany bez udziału halogenów, PVC, CFC, HCFC i formaldehydów.

Atesty, aprobaty, certyfikaty

Rok wprowadzenia do sprzedaży

2016

Zastosowanie produktu

Maty K-FLEX SRC ECO to idealne rozwiązanie do izolacji termicznej i akustycznej rurociągów i instalacji technicznych w miejscach, w których wymagane jest wydzielanie niewielkiej ilości dymu na wypadek pożaru.

Opis produktu

K-FLEX SRC ECO to mata izolacyjna składająca się z warstwy spienionego kauczuku i zewnętrznego płaszcza ochronnego. Taka konfiguracja K-FLEX SRC ECO łączy wysoką izolacyjność termiczną z opóźnionym wydzielaniem dymu w przypadku pożaru, który pozbawiony jest halogenów i fluorowców.

Główne zalety wynikające ze stosowania K-FLEX SRC ECO:

  • Produkt wytwarzany bez udziału halogenów
  • W przypadku pożaru wydzielany dym jest przezroczysty i nietoksyczny.
  • Opóźnione rozgorzenie.
  • Opóźnione rozprzestrzenianie się ognia.
  • Zmniejszona ilość wydzielanego dymu.
  • Niska wartość współczynnika przewodzenia ciepła.
  • Lepsze właściwości mechaniczne w porównaniu z izolacją elastomeryczną bez płaszcza.
  • Łatwy i szybki montaż.

ul. Pucka 112
81-154 Gdynia
tel.: 63 288 02 00; faks: 63 288 02 36

www.k-flex.pl