ANTYBAKTERYJNA RURA DO TRANSPORTU POWIETRZA VP-HD Ag

Zgłaszający

ZPTS INGREMIO-PESZEL

NAZWA PRODUKTU / TYPOSZEREGU

ANTYBAKTERYJNA RURA DO TRANSPORTU POWIETRZA VP-HD Ag

PRODUCENT

Z.P.T.S. Ingremio - Peszel

KRAJ PRODUCENTA

Polska

Dane techniczne

Średnica zewnętrzna / grubość ścianki (mm): 50,8 / 2,2; Odporność na ściskanie: 900N (EN 61386-1); Udarność: 5kg/600mm (EN 61386-24); Temperatura mięknienia wg Vicata: >74°C; Wytrzymałość na podciśnienie: 75kPa; Palność: rura samogasnąca; Kolor: czarny; Odporność na ścieranie: wysoka; Odporność na UV: wysoka; Materiał: wzmocniony, modyfikowany PCV; Skuteczność działania antybakteryjnego po 24h: 100%; Produkt zgodny z dyrektywą 2002/95/EC (RoHS)

Atesty, aprobaty, certyfikaty

Rok wprowadzenia do sprzedaży

2016

Zastosowanie produktu

Antybakteryjna Rura VP-HDAg jest przeznaczona do transportu powietrza ze szczególnym uwzględnieniem instalacji odkurzaczy centralnych. Zastosowanie tych rur zalecane jest zwłaszcza w pomieszczeniach użytkowanych przez dzieci, osoby starsze, a także w budynkach użyteczności publicznej np. w szpitalach i przedszkolach.

Opis produktu

Rura VP-HDAg (Antibacterial) charakteryzuje się dużą gładkością, wysoką odpornością mechaniczną, udarnościową oraz antystatycznością, przede wszystkim jednak ma właściwości antybakteryjne i grzybobójcze. Skuteczność antybakteryjności powoduje, że w teście 24 godzinnym ginie 100% bakterii naniesionych na powierzchnię rury. Zastosowanie srebra zapewnia działanie bakteriobójcze bez względu na temperaturę powietrza i jego wilgotność oraz zapobiega tworzeniu mechanizmów obronnych przez bakterie. Szczególne znaczenie mają w systemach mokrych, gdyż eliminują powstawanie pleśni wewnątrz rur i wydobywających się z nich nieprzyjemnych zapachów. Zastosowanie rur antybakteryjnych eliminuje konieczność przeprowadzania dezynfekcji zalecanych przy typowych instalacjach. 

ul. Laskowska 93
32-329 Bolesław
tel.: 32 647 19 01; faks: 32 647 19 19

www.ingremio.pl