PODŁOGOWY KANAŁ GRZEWCZY KATHERM HKZ

Zgłaszający

KAMPMANN GmbH

NAZWA PRODUKTU / TYPOSZEREGU

PODŁOGOWY KANAŁ GRZEWCZY KATHERM HKZ

PRODUCENT

Kampmann GmbH

KRAJ PRODUCENTA

Niemcy

Dane techniczne

Podłogowy kanał grzewczy Katherm HK jest stosowany w sferach budynku wymagających intensywnego chłodzenia ze względu na silne nasłonecznienie. Katherm HK jest dostępny w systemie 2-rurowym oraz 4-rurowym. System 4-rurowy umożliwia, dzięki równoległemu zasilaniu wodą lodową lub grzewczą, równoczesne ogrzewanie i chłodzenie w każdym pomieszczeniu dla zapewnienia indywidualnego komfortu. Funkcja nawiewu powietrza umożliwia doprowadzenie do pomieszczenia uzdatnionego powietrza pierwotnego.

Atesty, aprobaty, certyfikaty

Rok wprowadzenia do sprzedaży

2016

Zastosowanie produktu

Podłogowy kanał grzewczy Katherm HK troszczy się o przyjemny klimat w pomieszczeniu, szczególnie w sferach budynku z dużą ilością powierzchni szklanych oraz wzmożonym ruchem. Katherm HK zapewnia idealne chłodzenie przy wysokim zapotrzebowaniu na chłód, zachowując niezakłócony widok na szklane fasady.

Opis produktu

­Katherm HK z funkcją nawiewu powietrza służy klimatyzacji pomieszczenia, pełni funkcję chłodzenia oraz/lub ogrzewania. Przyłącze powietrza pierwotnego dostarcza świeże powietrze do pomieszczenia. Każdy moduł nawiewny podłączony do kanału podłogowego umożliwia osiągnięcie  natężenia przepływu powietrza do 60 m³/h. Liczba możliwych modułów nawiewnych wzrasta wraz z długością kanału. Z pomocą regulowanej zasuwy istnieje możliwość indywidualnego dostosowania ilości przepływającego powietrza.

Nowoczesne wentylatory poprzeczne EC zapewniają energooszczędne zużycie przy nieznacznym poziomie ciśnienia akustycznego. Udoskonalony system mocowania w kanale podłogowym z jednoczesnym odsprężeniem akustycznym umożliwia łatwe i szybkie wyjęcie wentylatora celem jego czyszczenia lub konserwacji.

Friedrich-Ebert-Str. 128-130
49811 Lingen (Ems)
tel.: 607 822 102; faks.: 24 721 91 91

www.kampmann.pl