SYSTEMY MONITORINGU BOSS

Zgłaszający

ALFACO POLSKA Sp. z o.o.

NAZWA PRODUKTU / TYPOSZEREGU

SYSTEMY MONITORINGU BOSS

PRODUCENT

CAREL INDUSTRIES S.p.A.

KRAJ PRODUCENTA

Włochy

Dane techniczne

Zdalne Monitorowanie stanu maszyny; Włączanie/wyłączanie urządzenia; Ustawienia Wi-Fi i LAN; Tworzenie kopii zapasowych przywracanie ręczne i zaplanowane; Zarządzanie Firewallem i VPN; Ustawienia drukarki; Personalizacja interfejsu za pomocą c.web; Kompatybilny z urządzeniami mobilnymi; Dedykowany Serwer web (port TCP 8443); Dostępne dwa kody produktu (modele): dla 100 (BMHST00XS0) i 300 urządzeń (BMHST00XE0); Moduł zasilacz 100-240V 50-60Hz (wejście), moduł zasilacze 12V (wyjście) Temperatura pracy/przechowywania 5-45°C/ -20-65°C Maksymalna liczba wprowadzonych zmiennych zakres podstawowy 1500/ zakres rozszerzony 3500

Atesty, aprobaty, certyfikaty

Dyrektywa 2014/35/EU (LVD) - Dyrektywa 2014/30/EU (EMCD) - Dyrektywa 2011/65/EU (RoHS)

Rok wprowadzenia do sprzedaży

2016

Zastosowanie produktu

Urządzenie dedykowane do zarządzania, monitorowania i optymalizacji średnich i dużych systemów chłodniczych (hipermarkety, supermarkety, sklepy) oraz systemów klimatyzacji (budynki, muzea, centra handlowe). System Boss można instalować w środowisku przemysłowym, gdzie panują niekorzystne warunki klimatyczne.

Opis produktu

Lokalny system zdalnego zarządzania i monitoringu HVACR kompatybilny z urządzeniami mobilnymi, dedykowany dla średnich i dużych systemów. Urządzenie pozwala na automatyczną synchronizację danych i alarmów za pomocą platformy RemotePro, dzięki czemu monitorowane są wszystkie przyłączone systemy lokalne. Centralne zarządzanie podnosi niezawodność dzięki analizie alarmów i możliwości programowania działań.  Wpływa także na energooszczędność porównując pobór energii i wydajność w różnych punktach systemu, wskazując możliwości redukujące koszty.

Boss pozwala na przeprowadzenie rozruchu całego obiektu za pomocą wyszukiwarki internetowej urządzenia mobilnego, bezpośrednio podłączonego do hotspota Wi-Fi, bez konieczności podłączania monitora, klawiatury czy myszki.

Boss wykorzystuje protokół komunikacyjny urządzeń HVAC BACnet co umożliwia integrację z urządzeniami innych producentów z systemem. 

ul. Krakowska 141-155
50-428 Wrocław
tel.: 71 340 05 75, fax: 71 340 05 54

www.alfaco.pl