Nagroda PASCAL
Stowarzyszenie Polska Wentylacja postanowiło uhonorować wiodące biura projektów  realizujące instalacje wentylacji, klimatyzacji i chłodzenia budynków, przyznając za zrealizowane projekty specjalne branżowe nagrody - PASCAL 2015.
Ideą Nagród PASCAL 2015 jest promowanie myśli inżynierskiej, wskazywanie dobrych wzorów, uhonorowanie osób i firm będących autorami instalacji za wyróżniające się koncepcje inżynierskie oraz rzetelność zawodową.
Ideą Nagród PASCAL 2015 jest również podkreślenie roli inżynierów branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej w procesie projektowym i ich wkładu w dzieło budowlane.
Powołana przez Stowarzyszenie Kapituła Nagród wyłoniła laureatów, którzy zostali uhonorowani specjalnymi statuetkami. W skład kapituły weszli dr inż. Leszek Targowski, dr inż. Piotr Bartkiewicz i dr inż. Tomasz Klinke - doświadczeni i szanowani specjaliści branżowi, profesjonaliści z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.
Kapituła oceniała walory koncepcji  projektowych, w szczególności rozwiązania wpływające na racjonalne użytkowanie energii komfort użytkowania budynków.

Równorzędne nagrody otrzymały biura:

  • POL-CON CONSULTING Sp. z o.o., za projekt instalacji w obiekcie MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH,
  • WSP POLSKA Sp. z o.o. za projekt instalacji w obiekcie BUDYNEK BIUROWY ul. Kruczkowskiego 2, Warszawa,
  • BURO HAPPOLD POLSKA Sp. z o.o. za projekt instalacji w obiekcie NOWA SIEDZIBA NARODOWEJ ORKIESTRY SYMFONICZNEJ POLSKIEGO RADIA W KATOWICACH.



Rozwiązania techniczne, które w nagrodzonych projektach zwróciły szczególną uwagę Kapituły Nagród.

Budynek biurowy, ul. Kruczkowskiego 2 – WSP POLSKA Sp. z o.o.
•    Unikatowe rozwiązanie źródła energii – Kogeneracja.
•    Umiejętne połączenie generatora gazowego, chillera absorpcyjnego, układu agregatów wody lodowej z wieżą chłodniczą, kotłownią gazową.
•    Efektywne energetycznie i technologicznie zbilansowanie zapotrzebowania na energię elektryczną, ciepło i chłód w budynku.

Nowa Siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach – BURO HAPPOLD POLSKA Sp. z o.o.
•    Dopasowanie systemu HVAC do wysokich wymagań architektonicznych obiektu.
•    Autorskie rozwiązania konstrukcji nawiewników (nawiewniki wykonane z drewna).
•    Utrzymanie na najwyższym europejskim poziomie parametrów akustycznych systemu.
•    System magazynowania chłodu znacząco zmniejszający zapotrzebowanie na „chłód” i pozwalający wykorzystać go w momencie wysokich chwilowych obciążeń cieplnych (np. koncert).
•    Szereg rozwiązań racjonalizujących zużycie energii - free-cooling, wysokosprawny odzysk ciepła, zaawansowany system BMS, pełne opomiarowanie energii.

Muzeum Historii Żydów Polskich – POL-CON CONSULTING Sp. z o.o.
•    Dopasowanie systemu HVAC do wysokich wymagań architektonicznych obiektu.
•    Unikatowe rozwiązania nawiewników laminarnych.
•    Wykorzystanie masy akumulacyjnej budynku – stropy chłodzące.
•    Wykonanie projektu dla wysokich wymagań stawianych środowisku wewnętrznemu (często utrzymanie temperatury i wilgotności w ścisłym reżimie) przy dużej zmienności wymuszeń.
•    Szereg rozwiązań racjonalizujących zużycie energii (free-cooling, wysokosprawny odzysk, płynna regulacja pomp, zaawansowany BMS).