Po raz pierwszy Stowarzyszenie Polska Wentylacja przyznało nagrody DELTA, PASCAL oraz nagrody specjalne Zarządu. Nagrody są wyrazem uznania dla osiągnięć firm i osób - dostawców urządzeń i technologii, biur projektów, a także wyróżniających się osobowości branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej.

 Nagroda Biznesowa DELTA
Stowarzyszenie Polska Wentylacja przeprowadziło analizę ekonomiczną blisko 300 przedsiębiorstw działających w branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej: producentów, importerów, firm handlowych i  wykonawców.  Celem analizy, która objęła lata 2010-2014 było określenie tempa rozwoju branży oraz odniesienie kondycji poszczególnych przedsiębiorstw do średniej branżowej.
Nagrody DELTA przyznane najbardziej dynamicznym i skutecznym biznesowo firmom są więc  synonimem pozytywnych zmian i rozwoju biznesu w naszej branży.
Poddane analizie firmy podzielono na trzy grupy wiekowe. Dojrzałe firmy, które w 2015 roku skończą co najmniej 21 lat, te rozwinięte, które skończą co najmniej 11 lat ale nie należą do grupy firm dojrzałych i te najmłodsze, które w 2015 roku skończą co najwyżej 10 lat.
Analizę prowadzono wieloetapowo z założeniem, że badaniu są poddane firmy rzetelnie informujące o swoich wynikach. Po obliczeniach, do nagród DELTA nominowano 44 firmy, których dynamika wzrostu przychodów przy spełnieniu dodatkowych warunków (patrz zasady) w badanym okresie wyniosła co najmniej 105%. Z tego grona laureatami zostały po 3 firmy, których dynamika była najwyższa w każdej kategorii wiekowej.


Nagrody Biznesowe DELTA  2015 otrzymały firmy (w kolejności od najwyższego wyniku):

W kategorii firm działających do 10 lat:
1.    VENTIA Sp. z o.o.
2.    ZYMETRIC Sp. z o.o.
3.    INWEST KLIMA

W kategorii firm działających do 21 lat:
1.    BELIMO SIŁOWNIKI S.A.
2.    EBM-PAPST POLSKA Sp. z o.o.
3.    HALTON Sp. z o.o.

W kategorii firm działających ponad 21 lat:
1.    FRAPOL Sp. z o.o.
2.    ALFACO POLSKA Sp. z o.o.
3.    BEIJER REF POLSKA Sp. z o.o.

Nagrodzone firmy to liderzy naszej branży, którzy rzetelnie informują o swoich wynikach i co najmniej od 2010 roku rozwijają się z sukcesem i z zyskiem, wykazując się ostatnio, na tle branży, najwyższą dynamiką wzrostu sprzedaży.     Więcej o nagrodach DELTA

 

Nagroda PASCAL
Stowarzyszenie Polska Wentylacja postanowiło uhonorować wiodące biura projektów  realizujące instalacje wentylacji, klimatyzacji i chłodzenia budynków, przyznając za zrealizowane projekty specjalne branżowe nagrody - PASCAL 2015.
Ideą Nagród PASCAL 2015 jest promowanie myśli inżynierskiej, wskazywanie dobrych wzorów, uhonorowanie osób i firm będących autorami instalacji za wyróżniające się koncepcje inżynierskie oraz rzetelność zawodową.
Ideą Nagród PASCAL 2015 jest również podkreślenie roli inżynierów branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej w procesie projektowym i ich wkładu w dzieło budowlane.
Powołana przez Stowarzyszenie Kapituła Nagród wyłoniła laureatów, którzy zostali uhonorowani specjalnymi statuetkami. W skład kapituły weszli dr inż. Leszek Targowski, dr inż. Piotr Bartkiewicz i dr inż. Tomasz Klinke - doświadczeni i szanowani specjaliści branżowi, profesjonaliści z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.
Kapituła oceniała walory koncepcji  projektowych, w szczególności rozwiązania wpływające na racjonalne użytkowanie energii komfort użytkowania budynków.

Równorzędne nagrody otrzymały biura:

  • POL-CON CONSULTING Sp. z o.o., za projekt instalacji w obiekcie MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH,
  • WSP POLSKA Sp. z o.o. za projekt instalacji w obiekcie BUDYNEK BIUROWY ul. Kruczkowskiego 2, Warszawa,
  • BURO HAPPOLD POLSKA Sp. z o.o. za projekt instalacji w obiekcie NOWA SIEDZIBA NARODOWEJ ORKIESTRY SYMFONICZNEJ POLSKIEGO RADIA W KATOWICACH.

Więcej o nagrodach PASCAL 2015

 

Nagrody Specjalne Zarządu Stowarzyszenia Polska Wentylacja
Zarząd Stowarzyszenia Polska Wentylacja postanowił uhonorować osoby związane z branżą wentylacyjno-klimatyzacyjną za szczególne dokonania. Celem przyznania Nagród Zarządu było wskazanie osobowości – osób, które odnoszą spektakularne sukcesy, wyróżniają się pomysłami i metodami prowadzenia działalności, są postaciami silnymi, wpływającymi na losy własnych firm, ale także mogące wpływać na obraz branży.
Zarząd jednomyślnie wyróżnił trzy osoby, uzasadniając w każdym wypadku swoją decyzję.

Laureatami Nagród Specjalnych Zarządu Stowarzyszenia Polska Wentylacja zostali:

Maciej Głogowski
Za nieszablonowe podejście do marketingu i wzornictwa produktów. Za marketing z własną twarzą i pomysłem , za odwagę w przełamywaniu schematów.
Flowair jako pierwszy udowodnił, że produkt, który nie musi, może dobrze wyglądać i wygląda.
     Maciej Głogowski – współwłaściciel firmy FLOWAIR Głogowski i Brzeziński Sp. J.

Grzegorz Mars
Za skuteczne zarządzanie zmianami i zmysł biznesowy, dzięki któremu w krótkim czasie firma Frapol znacząco zwiększyła przychody i umocniła pozycję rynkową.
     Grzegorz Mars – Prezes Zarządu Frapol Sp. z o.o.

Józef Darłak
Za to, że rozwinął firmę od niewielkiego warsztatu rzemieślniczego do fabryki na skalę europejską nie tracąc jednocześnie rodzinnego charakteru firmy, zachowując tradycję i wartości.
     Józef Darłak – Prezes Zarządu Darco Sp. z o.o.